ENGLISH
  Güncelleme: 15/11/2022

29) Gümrük Birliği

Faslın Kapsamı

Gümrük Birliği Faslı Avrupa Birliği gümrük alanının düzgün işlemesinin sağlanması ile mal giriş ve çıkışında Birliğin dış sınırlarının korunması ve kontrol edilmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu kapsamdaki başlıca düzenlemeler Birlik Gümrük Kodu ve uygulama tüzükleri kapsamında düzenlenmektedir. Gümrük Birliği Faslı altındaki yükümlülüklerimiz, esas olarak ülkemiz ile AB arasındaki Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'ndan doğmaktadır.

29 No’lu Gümrük Birliği Faslında Tanıtıcı Tarama Toplantısı 16-20 Ocak 2006 tarihinde, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 13-14 Mart 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Açılış Kriteri

Fasıl Ek Protokol'ün tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak Konsey Kararı çerçevesinde askıya alınan 8 fasıldan biridir. Ek Protokol’e ilişkin kriter dışında 1 adet teknik açılış kriteri bulunmaktadır. Türkiye gümrük bölgesine giriş yapan yolculara gümrüksüz satış mağazalarında satılan 1/95 Ortaklık Konseyi Kararı kapsamındaki ürünlere uyguladığı gümrük vergisi muafiyetini kaldırmalıdır.

Fasıl Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Gümrük beyannamelerine ekli belgelerin sayısının azaltılmasına yönelik olarak mevzuat değişikliği gerçekleştirilmiş ayrıca varış öncesi ile çıkış öncesi beyana ilişkin mevzuat AB ile uyumlu hale getirilmiştir.  

“Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” 10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yerinde gümrükleme işlemlerinin ithalat işlemlerinde de uygulamaya konulabilmesi için söz konusu Yönetmelik’te değişiklik yapılmıştır. -Türkiye’nin beyanda bulunmak suretiyle katılması uygun bulunan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” ve “Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme” metinleri 4 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır- Tek Pencere Sistemi'ne ilişkin olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sayfasında e-belge yükümlü kılavuzu yayımlanmıştır.

Türkiye, birçok ülke ile “Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”  imzalamış bulunmaktadır.

Avrupa Komisyonu Bünyesinde İlgili Birim

Gümrük Birliği Faslı kapsamındaki konular, Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğünün (DG Taxation and Customs) sorumluluk alanında yer almaktadır.

Genel Müdürlükle ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Tarama Toplantıları
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (31 Ocak - 1 Şubat 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (13-14 Mart 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar  (PDF Format - 95 KB)
Tarama Raporu    (PDF Format - 55 KB)

 


İlgili Projeler
 

 

Proje Yılı/No

Proje Adı

Faydalanıcı Kuruluş

Proje Durumu

TR 2003.03.01

Gümrük  İdaresinin Modernizasyonu Projesi I

Gümrük Müsteşarlığı

Tamamlandı

TR 2004.03.01

Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi II

Gümrük Müsteşarlığı

Tamamlandı

TR 2006.03.07

Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi III

Gümrük Müsteşarlığı

Tamamlandı

TR 2007.02.03

Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi IV

Gümrük Müsteşarlığı

Tamamlandı

TR 2008.02.20

Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi V

Gümrük Müsteşarlığı

Tamamlandı

TR 2009/0329.01

Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi VI(uygulama)

Gümrük Müsteşarlığı

Tamamlandı

TR 2009/0329.02

Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi VI(risk analizi)

Gümrük Müsteşarlığı

Tamamlandı

TR2010/0329.01

Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi VII

Gümrük Müsteşarlığı

Tamamlandı

TR2012/0329.06

Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi VIII

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

     Tamamlandı

 


Güncelleme: 15/11/2022 / Hit: 57,125

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı