ENGLISH
  Güncelleme: 08/07/2019

Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013)

 GİRİŞ  (PDF Format - 36,5 KB)
 1- Malların Serbest Dolaşımı  (PDF Format - 142 KB)
 2- İşçilerin Serbest Dolaşımı  (PDF Format - 37,4 KB)
 3- İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi  (PDF Format - 35,8 KB)
 4- Sermayenin Serbest Dolaşımı  (PDF Format - 87,2 KB)
 5- Kamu Alımları  (PDF Format - 66,4 KB)
 6- Şirketler Hukuku  (PDF Format - 51,5 KB)
 7- Fikri Mülkiyet Hukuku  (PDF Format - 60,9 KB)
 8- Rekabet Politikası  (PDF Format - 77,8 KB)
 9- Mali Hizmetler  (PDF Format - 108 KB)
 10- Bilgi Toplumu ve Medya  (PDF Format - 71,6 KB)
 11- Tarım ve Kırsal Kalkınma  (PDF Format - 104 KB)
 12- Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı  (PDF Format - 119 KB)
 13- Balıkçılık  (PDF Format - 33,3 KB)
 14- Taşımacılık Politikası  (PDF Format - 105 KB)
 15- Enerji  (PDF Format - 80,4 KB)
 16- Vergilendirme  (PDF Format - 58,5 KB)
 17- Ekonomik ve Parasal Politika  (PDF Format - 42,6 KB)
 18- İstatistik  (PDF Format - 29.7 KB)
 19- Sosyal Politika ve İstihdam  (PDF Format - 110 KB)
 20- İşletmeler ve Sanayi Politikası  (PDF Format - 33.4 KB)
 21- Trans-Avrupa Ağları  (PDF Format - 27,0 KB)
 22- Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu    (PDF Format - 56,9 KB)
 23- Yargı ve Temel Haklar  (PDF Format - 78,2 KB)
 24- Adalet, Özgürlük ve Güvenlik  (PDF Format - 96,9 KB)
 25- Bilim ve Araştırma  (PDF Format - 32,3 KB)
 26- Eğitim ve Kültür  (PDF Format - 43,0 KB)
 27- Çevre  (PDF Format - 109 KB)
 28- Tüketicinin ve Sağlığın Korunması  (PDF Format - 97,3 KB)
 29- Gümrük Birliği  (PDF Format - 77,8 KB)
 30- Dış İlişkiler  (PDF Format - 52,7 KB)
 31- Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

 (PDF Format - 11,4 KB)

 32- Mali Kontrol  (PDF Format - 35,2 KB)
 33- Mali ve Bütçesel Hükümler  (PDF Format - 74,8 KB)
 EK: Programda Yer Alan Düzenleme Sayısı  (PDF Format - 34,6 KB)

Güncelleme: 08/07/2019 / Hit: 217,374

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı