ENGLISH
  Güncelleme: 14/10/2022

İletişim Daire Başkanlığı

15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 62. Maddesinde AB Başkanlığı’na bağlı bir hizmet birimi olarak tanımlanmış olan AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında İletişim Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilen görevler aşağıda yer almaktadır:

 

İletişim Daire Başkanlığı Görevleri (ILDB)

a) Avrupa Birliği İletişim Stratejisi’ni (ABİS) hazırlamak ve uygulamak,

b) Özel sektör, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

c) ABİS kapsamındaki projelere tahsis edilen her türlü mali kaynağı yönetmek,

ç) Avrupa Birliği ve katılım sürecimiz hakkında iç ve dış kamuoyunu bilgilendirmek

d) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Güncelleme: 14/10/2022 / Hit: 4,429

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı