ENGLISH
  Güncelleme: 05/09/2019

Kamu - STK - Medya için Diyalog Seminerleri

                        DİYALOG SEMİNERLERİ                            

Diyalog seminerleri, AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD) III kapsamında “Siyasi Kriterler Hibe Programı” ve “Medya Hibe Programı”nın yanında üçüncü bir bileşen olarak yürütüldü. “Diyalog Seminerleri” ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yürütülen çalışmaların, elde edilen sonuçların ve bunların gündelik hayatımıza etkilerinin kamuoyunda daha bilinir kılınması için sürecin etkin aktörleri olan Medya, Sivil Toplum ve Kamu Kurumu temsilcilerinin birlikte çalışma pratiği geliştirmeleri hedeflendi.

Bu seminerlerin ilki 21-22 Nisan 2015 tarihlerinde Antalya’da, ikincisi 13-14 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da, üçüncüsü 16-17 Haziran 2015 tarihlerinde Gaziantep’te, dördüncüsü 9-10 Eylül 2015 tarihlerinde Samsun’da, beşincisi 11-12 Kasım 2015 tarihlerinde Eskişehir'de ve altıncısı ise 16-17 Aralık 2015 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Çevre illerden STK’lar, yerel ve ulusal medya ile kamu temsilcilerinin katıldığı seminerlerde son derece verimli tartışmalar yapıldı ve ileriye dönük işbirlikleri açısından önemli adımlar atıldı.

1. Diyalog Semineri (Antalya, 21-22 Nisan 2015)

2. Diyalog Semineri (İstanbul, 13-14 Mayıs 2015)

3. Diyalog Semineri (Gaziantep, 16-17 Haziran 2015)

4. Diyalog Semineri (Samsun, 9-10 Eylül 2015)

5. Diyalog Semineri (Eskişehir, 11-12 Kasım 2015)

6. Diyalog Semineri (İzmir, 16-17 Aralık 2015)

Diyalog Seminerleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve seminer takvimine ulaşmak için:  http://siviltoplumdiyalogu.org/diyalog-seminerleri

Diyalog Seminerleri kapsamında hazırlanan İletişimde İlk Adımlar Kitapçığı için görsele tıklayabilirsiniz:    

 

  


Güncelleme: 05/09/2019 / Hit: 17,822

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı