ENGLISH
  Güncelleme: 19/12/2022

Avrupa Birliği Ajansları

4 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan “AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ile ülkemizin AB ajanslarına katılımı konusu Başkanlığımız tarafından koordine edilmektedir. Ajanslar, AB faaliyetlerine merkezi olmayan şekilde yönetilmektedir. Bir diğer ifadeyle, kısmi özerk yapılar olarak düşünülebilir.Ajanslar temelde, bilimsel ve teknik bilginin oluşumuna katkı sağlamakta, farklı grupları bir araya getirmek suretiyle diyalog ortamının oluşmasına katkı yapmaktadır. Ülkemiz Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezine üyedir. 

AB Ajansları, AB kurumlarından ayrı şekilde yapılandırılmış olan ve tüzel kişilikleri bulunan kurumsal yapılardır. Bu kurumsal yapıların her birinin farklı mevzuatı bulunmaktadır. 4 tip ajans türü bulunmaktadır. Bunlar; merkezi olmayan ajanslar, Ortak Guvenlik ve Savunma Politikası kapsamındaki ajanslar, yürütme ajansları, EURATOM ajansları ve yapıları ve diğer yapılardır. Ülkemiz, merkezi olmayan ajans yapılarına özel olarak imzalanan katılım anlaşmaları ile bu yapılarda yer alabilmektedir.

Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Anlaşma uyarınca çeşitli kurumsal yapılar, ortak girişimler veya kamu-özel ortaklıkları kurulmaktadır. 

Ülkemiz 2021-2027 döneminde de mevcutta katılım sağlanan Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) Ajanslarına kesintisiz katılımımız devam etmektedir. Mümkünse ülkemiz politikalarıyla örtüşen çalışmaları olan diğer tematik AB Ajanslarına da katılımı değerlendirmektedir.

Avrupa Çevre Ajansı

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), 1210/90 AB Konsey Tüzüğü ile 1990 yılında kurulmuştur. AÇA Kopenhag/Danimarka merkezi olarak belirlenmiştir. AÇA, çevre ile ilgili güvenilir ve tarafsız bilgiler sağlamakla görevli bir Avrupa Birliği (AB) kurumudur. Türkiye 18.03.2003 tarih ve 25052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşması” ile 1 Mayıs 2003 tarihinde Avrupa Çevre Ajansına (AÇA) üye olmuştur. AÇA'nın ili temel görevi bulunmaktadır. 

Avrupa Çevre Ajansının (AÇA) görevi çevre hakkında güvenilir ve bağımsız bilgi sağlamaktır. Ajans, katılım sağlayan ülkelerin politika geliştiren birimlerine ve kamuoyuna zamanında, hedefe yönelik, konuyla ilgili ve güvenilir bilgi sağlamaktadır. Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET), AÇA’nın ortaklık ağı olup, Ajansa katılım sağlayan ve işbirliği yapan ülkelere açıktır. AÇA, EIONET aracılığıyla ülkelerden gelen çevresel bilgileri bir araya getirerek, zamanında ve yüksek kalitede veri sunmaktadır.

Ajans üyeliğine ilişkin işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Çevre Ajansının Türkçe sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA)

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), Avrupa’nın uyuşturucu sorunlarının niteliğini anlaması ve bunlara daha iyi yanıt vermesine yardımcı olmak için, bağımsız ve bilgi üretilmesi amacıyla kurulmuştur. Merkez, katılım sağlayan ülkelerin politika yapıcılarına, uyuşturucu mevzuatı ve stratejilerinin oluşturulması için ihtiyaç duyulan veriyi sunmaktadır. Ayrıca uzmanlar ile bu alanda çalışan uygulayıcıların yeni araştırma alanları saptamalarına iyi uygulamaların paylaşılması yöntemiyle yardımcı olmaktadır. Ülkemiz 2014 yılından bu yana EMCDDA'ya üyedir.

Merkez üyeliğine ilişkin faaliyetler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi  (TUBİM) tarafından yürütülmektedir. TUBİM aynı zamanda EMCDDA’nın yönetim kurulunda yer almaktadır.

Merkezin Türkçe Sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi için:

 

Avrupa Birliği Başkanlığı

Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü

Birlik Programları Daire Başkanlığı

E-posta: bp@ab.gov.tr


Güncelleme: 19/12/2022 / Hit: 10,197

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı