ENGLISH
  Güncelleme: 12/02/2018

Avrupa Birliği Bakanlığı Terminoloji Veri Tabanı (termAB)

Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı, Kurum kanununda tanımlanan görevleri çerçevesinde AB terminolojisi veri tabanı oluşturmaktadır. Bu kapsamda bir elektronik terminoloji veri tabanı (termAB) hazırlanmıştır. Terminoloji alanındaki ISO standartları doğrultusunda oluşturulan, terim sorgulama özelliğine sahip termAB, genel AB terimlerinin yanı sıra Avrupa Birliği Çok Dilli Eşanlamlılar Sözlüğü’nde (EuroVoc) benimsenen sınıflandırma sistemine uygun biçimde konu alanlarına ayrılmış terimler ile AB müktesebatında yaygın biçimde kullanılan kalıplaşmış söz öbeklerini ve cümleleri de içermektedir. AB müktesebatı metinlerinden termAB’a aktarılacak terimler AB Bakanlığı’nın ilgili başkanlıklarının da görüşü alınarak belirlenmekte ve söz konusu terimlerin Türkçe karşılıkları ilgili kamu kurumlarının onayı alınarak verilmektedir. Çeviri odaklı bir terminoloji veri tabanı olan termAB terimlerin hedef dildeki karşılıklarının yanı sıra tanım, kullanım notu, açıklama gibi ilave bilgileri ve terimlerin alındığı kaynakları da sunmaktadır. E-Devlet Kapısı’nda da temel arama işlevleri ile hizmet sunan termAB’a, Bakanlık sunucularımız üzerinden erişerek, gelişmiş arama seçeneklerinden yararlanmak ve kayıtlara özel geribildirimlerde bulunmak için tıklayınız.


Güncelleme: 12/02/2018 / Hit: 6,499