ENGLISH
  Güncelleme: 11/10/2023

Yenilenebilir Enerji Direktifi (REDIII) Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edildi

AB Konseyi 9 Ekim 2023 tarihinde, AB'nin toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030 yılına kadar %42.5'e çıkaran yeni Yenilenebilir Enerji Direktifini kabul etmiştir. Direktifte ayrıca bu oranı %45’e ulaştırmaya olanak sağlayacak ilave %2.5'lik bir indikatif hedef belirlenmektedir.

Direktif kapsamında ulaştırma, sanayi, binalar, bölgesel ısıtma ve soğutma alanlarında iddialı sektörel yenilenebilir enerji hedeflerine yer verilmektedir. Enerji amaçlı biyokütle kullanımına yönelik sürdürülebilirlik kriterleri güçlendirilmektedir. Yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılması “öncelikli kamu yararı” kabul edilerek, yenilenebilir enerji projelerine ilişkin izin süreçleri hızlandırılmaktadır. Üye ülkeler, yenilenebilir enerji projelerinin basitleştirilmiş ve daha hızlı izin süreçlerine tabi olacağı “yenilenebilir enerji hızlandırma alanları” belirleyeceklerdir.

Direktif resmen kabul edilmiş olup, AB Resmi Gazetesinde yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecektir. Üye devletlerin, direktifin yürürlüğe girmesinden sonra ulusal mevzuata aktarmak için 18 ay süreleri olacaktır.

 

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 11/10/2023 / Hit: 4,030

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı