ENGLISH
  Güncelleme: 07/06/2017

Üniversite-Kamu-STK İşbirliği olanaklarının ele alındığı Sivil Toplum Sektörü Üniversiteler ile Diyalog Çalıştayı Üniversite Temsilcilerinin Katılımıyla Ankara’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kapsamında düzenlenen Sivil Toplum Sektörü Çalıştayları’nın üçüncüsü üniversite temsilcilerinin katılımıyla 7 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Sektörü Üniversiteler ile Diyalog Çalıştayı, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar V. Büyükelçi Selim Yenel ile Açılış konuşmalarında Türkiye’nin sivil toplum sektörü ve sektörün öncelikleri üniversite temsilcilerine tanıtıldı. Ayrıca katılımcılara AB Mali Yardımları kapsamında üniversitelerin önümüzdeki dönemde faydalanabileceği hibe programları hakkında bilgi verildi. Çalıştay, üniversite-sivil toplum işbirliği olanaklarının tartışıldığı panelle devam etti.

 

Üniversitelerin sivil toplum alanında yaptıkları çalışmaların ele alındığı öğleden sonraki oturumda katılımcılarla birlikte aşağıdaki soruların cevabı arandı:

 

  1. Sivil toplum sektörünün öncelikleri göz önüne alındığında,  üniversiteler sivil toplum alanına nasıl katkı sunabilir? Üniversitelerin bu anlamda ellerindeki araçlar / imkanlar / kaynaklar nelerdir?
  2. Üniversitelerin sivil toplumu desteklerken karşılaştıkları kısıtlar (mali, teknik, personel vb.) nelerdir?
  3. Sivil toplumun güçlendirilmesine katkı sağlayacak üniversite-kamu-STK işbirliği modeline ilişkin öneriler nelerdir? Bu model projelendirilebilir mi? Sivil Toplum Sektörü Üniversitelere nasıl destek sağlamalıdır?

 

Sivil Toplum Sektörü Üniversiteler ile Diyalog Çalıştayı önümüzdeki aylarda ülke genelindeki çeşitli illerde farklı paydaşların katılımıyla tekrarlanacak.

 


Güncelleme: 07/06/2017 / Hit: 2,424