ENGLISH
  Güncelleme: 08/03/2022

Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi/Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

48 ay
Ekim 2019–Ekim 2023

AB Katkısı (Avro)

3.591.000

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılmasıdır.

Yer

 Ankara ve proje kapsamında seçilecek 4 pilot büyükşehir

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • Öncelikli sektörlere ilişkin kapsamlı iklim değişikliği etki analizleri yapılması
  • Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (UUSEP)’nın güncellenmesi
  • UUSEP için izleme, değerlendirme, raporlama ve bildirim sistemi oluşturulması
  • UUSEP için finansman stratejisi geliştirilmesi
  • Öncelikli sektörler için uyum planlama kılavuzları hazırlanması
  • İklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi amacıyla politikalar ve paydaşlara ilişkin kapasite ve ihtiyaç analizi yapılması ve bu doğrultuda gerekli kapasite geliştirme ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Ulusal Uyum Platformu kurulması
  • Proje kapsamında seçilecek 4 büyükşehir için “Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planları (YUSEP)” hazırlanarak izleme ve değerlendirme sistemleri oluşturulması ve uygulamaya ilişkin finansman stratejilerinin geliştirilmesi

 Güncelleme: 08/03/2022 / Hit: 6,427

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı