ENGLISH
  Güncelleme: 12/01/2022

Proje Uygulama Daire Başkanlığı

15 Temmuz 2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne tevdi edilen “Başkanlığın doğrudan yürüttüğü projelerin ihale, sözleşme imzalama ve ödemeler dahil uygulamaya yönelik tüm işlemlerini yapmak” görevi Proje Uygulama Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda Proje Uygulama Daire Başkanlığı (PUDB) tarafından yürütülen proje ve faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

a. Sivil Toplum Sektörü: PUDB IPA kapsamında sivil toplum alt sektörü lider kuruluşu olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda, AB, kamu kuruluşları ve STK’lar ile ilişkilerin yürütülmesi, akreditasyon süreci, programlama ve izleme süreçleri, istişare süreci, sektör kapsamında yürütülen projelerin genel koordinasyonu ve uygulama süreçlerinin desteklenmesinden sorumludur.

b. Jean Monnet Burs Programı: Programın tanıtım, duyuru, yerleştirme ve izleme süreçleri yürütülmektedir.

c. Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı: Türkiye-AB sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi amacıyla yürütülen projenin programlama, duyuru, seçim, uygulama ve izleme süreçleri yürütülmektedir.

d. Sivil Toplum Destek Programı: STK’ların kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen projenin programlama, duyuru, seçim, uygulama ve izleme süreçleri yürütülmektedir.

e. Türkiye-AB Şehir Eşleştirme Programı: Yerel düzeyde kardeş şehir ilişkilerinin desteklenmesi amacıyla 2018-2020 yılları arasında uygulanmıştır. Programın ikinci fazı “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Projesi”, Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda AB Başkanlığı, Vilayet Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde icra edilecektir. 

f. Başkanlık tarafından AB mali yardımları kapsamında yaklaşık 77 milyon avro tutarında fon doğrudan yönetilmektedir. Sivil Toplum Sektörü kapsamında diğer kurumlar tarafından yürütülen projeler eklendiğinde yönetilen fon tutarı yaklaşık 107 milyon avro olmaktadır.

g. AB Mali Yardımları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla faaliyetler (internet ve sosyal medya üzerinden hibe duyuruları yapılması ve proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, online eğitim modülleri hazırlanması, bilgilendirme toplantılarına katılım, sunumlar vb.) hayata geçirilmektedir.

h. Yerel düzeyde proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlere ve STK’lara yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.Güncelleme: 12/01/2022 / Hit: 94,451

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı