ENGLISH
  Güncelleme: 14/06/2023

Ormansızlaşma ve orman tahribatı ile ilgili Tüzük, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.

Ormansızlaşma ve orman tahribatı ile alakalı belirli mal ve ürünlerin AB piyasalarında bulunması ve AB’den ihraç edilmesi ile ilgili 31 Mayıs 2023 tarihli ve (AB) 2023/1115 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü”, 9 Haziran 2023 tarihli ve L 150 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış olup, yayımından 20 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tüzük, sığır eti, kereste, soya, palm yağı, kauçuk, kakao ve kahvenin yanı sıra deri, çikolata, mobilya, basılı kağıt ürünleri ile palm yağı bazlı türev ürünler gibi belirli yan ürünleri AB piyasasına süren, bulunduran veya ihraç eden tüm operatörler için belli kurallar (zorunlu gereken özen yükümlülüğü - due diligence) getirmektedir.

Tüm operatörler, piyasaya sürecekleri ürünlerin, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra ormansızlaşmış veya tahribata uğramış alanlarda üretilmediğini ve üretim ülkesindeki yürürlükteki ilgili yasalara uygun olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür.  

Tüzük, üçüncü ülkeler ve AB üyesi ülkelerde ormansızlaşma ve orman tahribatı konusunda “bir risk düzeyi (düşük, standart veya yüksek) tanımlayan” bir kıyaslama sistemi (benchmarking system) oluşturmaktadır. Üye ülkeler, yüksek riskli ülkelerden ürün ticareti yapan operatörlerin % 9’unu, standart riskli ülkelerden ticaret yapan operatörlerin % 3’ünü ve düşük riskli ülkelerden ürün ticareti yapan operatörlerin ise % 1’ini denetlemek zorundadır.

Detaylı Bilgi için:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115&qid=1686568231062


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 14/06/2023 / Hit: 4,276

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı