ENGLISH
  Güncelleme: 11/12/2023

Ekonomik Baskı ile Mücadele Aracına İlişkin Tüzük AB Resmi Gazetesi’nde Yayımlandı

Avrupa Birliği’nin yeni Ticaret Stratejisi çerçevesinde “AB ve Üye Ülkelerin Üçüncü Ülkelerin Ekonomik Baskılarından Korunmasına ilişkin (AB) 2023/2675 sayılı Tüzük” 7 Aralık 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Ekonomik Baskı ile Mücadele Aracı (anti-coercion instrument) adıyla anılan Tüzük, üçüncü ülkelerin ticaret ve yatırımları kısıtlayıcı önlemler uygulayarak AB ve Üye Ülkeler üzerinde siyasi baskı oluşturmalarını engellemeyi amaçlamaktadır. Tüzüğün esasen, baskılayıcı tedbirlerin azaltılması ve sonlandırılmasına hizmet eden caydırıcı bir araç olarak kullanılması öngörülmektedir.

Diyalog, müzakere, tahkim veya uzlaşma yoluyla baskılayıcı tedbirlerin engellenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, Ekonomik Baskı ile Mücadele Aracında yer alan karşı tedbirler son çare olarak kullanılacaktır. Araç kapsamında artırılmış gümrük vergileri, ithalat/ihracat lisansları, hizmet ticaretine yönelik kısıtlamalar ile doğrudan yabancı yatırımlara veya kamu ihalelerine erişim şeklinde ticari kısıtlamaların uygulanması öngörülmektedir.

Ekonomik Baskı ile Mücadele Aracının, AB’nin daha güçlü ve egemen bir ticaret aktörü haline gelmesine ve ekonomik baskılara karşı koymak için daha donanımlı olmasına hizmet etmesi hedeflenmektedir.  

Söz konusu Tüzüğe AB Resmi Gazetesi’nin internet sayfasından ulaşmak mümkündür:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302675


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 11/12/2023 / Hit: 1,666

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı