ENGLISH
  Güncelleme: 17/04/2024

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında önemli bir kilometre taşı olan “Gözden Geçirilmiş Binalarda Enerji Performansı Direktifi” 12 Nisan 2024 tarihinde onaylanmıştır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında önemli bir kilometre taşı olan “Gözden Geçirilmiş Binalarda Enerji Performansı Direktifi” 12 Nisan 2024 tarihinde onaylanmıştır.

Direktif, AB genelinde konutlardan iş yerlerine, eğitim kurumlarından sağlık tesislerine ve diğer kamu yapılarına kadar çeşitli tiplerdeki binalardaki emisyonları ve enerji tüketimini azaltmak için üye ülkelere bir çerçeve sunmaktadır. Direktif, AB'deki binaların enerji tüketimini azaltma konusunda iddialı hedefler belirlerken, ulusal özellikleri de dikkate almaktadır.

Her üye ülke, 2030'a kadar konutların ortalama birincil enerji tüketimini %16 azaltmak için kendi ulusal yol haritasını geliştirecektir, 2035'e kadar ise %20-22 azalma hedeflenmektedir. Üye ülkelerin konut dışı binalar için, 2030 yılına kadar en kötü performans gösteren %16'lık bina stokunu, 2033’e kadar ise en kötü performans gösteren %26'lık bölümü yenilemesi gerekecektir. Tarihi yapılar veya tatil evleri gibi belirli konut ve konut olmayan bina kategorileri bahse konu yükümlülüklerden muaf tutulabilecektir.

REPowerEU Planı ile uyumlu olarak Direktif, ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak Avrupa'nın enerji bağımsızlığını artırmayı hedeflemektedir. Tüm yeni konut ve konut olmayan binaların "sıfır emisyon" standartlarına uygun olması hedeflenmektedir. Bu gereklilik, kamu binalarında 1 Ocak 2028'den itibaren ve diğer tüm yeni binalarda 1 Ocak 2030'dan itibaren geçerli olacak, belirli istisnalar uygulanacaktır. Direktif, binalardaki ısıtma sistemlerinden fosil yakıtların kademeli olarak kaldırılmasını ve ulusal koşulları dikkate alarak güneş enerjisi kurulumlarının yaygınlaştırılmasını teşvik eden hükümler içermektedir. Üye ülkeler ayrıca, yeni binaların "güneşe hazır" olmasını sağlayacak ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bağımsız fosil yakıtlı kazanlar için teşvikleri yasaklayacaktır. Ayrıca Direktif, ön kablolar, elektrikli araçlar için şarj noktaları ve bisiklet park alanları gibi sürdürülebilir hareketliliği teşvik eden hükümler içermektedir.

Direktif, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanarak önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girecektir. Üye ülkelerin direktifin hükümlerini ulusal mevzuatlarına iki yıl içerisinde dahil etmeleri gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_1965 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 17/04/2024 / Hit: 1,059

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı