ENGLISH
  Güncelleme: 10/05/2024

Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır

AB’nin medya bağımsızlığı ve çoğulculuğunu koruma amacıyla çıkardığı ilk düzenleme olan Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası (European Media Freedom Act) olarak bilinen (AB) 2024/1083 sayılı Tüzük 7 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tüzük, editoryal kararlara siyasi müdahalede bulunulması ve gazetecilerin gözetimine karşı güvenceler getirmektedir. Bu çerçevede, medya hizmetleri için iç pazarın düzgün işleyişini sağlamak adına ortak kurallar belirlenmekte ve Avrupa Medya Hizmetleri Kurulu (European Board for Media Services) kurulmaktadır.

Tüzükte basının editoryal özgürlüğü vurgulanırken; gazetecilerin kaynakları ile gizli yazışmalarının etkin şekilde korunması için alınacak önlemler sıralanmaktadır. Üye ülkelerin kamu hizmeti olarak basın hizmeti sağlayanlara verilen fonlar konusunda şeffaf ve tarafsız kriterler koyması gerektiği de düzenlenmiştir.

Getirilen yeni kurallar ve yükümlülüklerin üye ülkelerde uygulanmasına ilişkin Tüzük’te çeşitli geçerlilik tarihleri belirlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 10/05/2024 / Hit: 1,049

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı