ENGLISH
  Güncelleme: 25/03/2024

Avrupa Kritik Hammaddeler Yasası Kabul Edildi

Avrupa Birliği (AB) ekonomisinde kritik hammaddelerin güvenli ve sürdürülebilir tedarikini sağlamak amacıyla bir çerçeve oluşturmaya yönelik “Kritik Hammaddeler Yasası” 18 Mart 2024 tarihinde kabul edilmiştir.

Yasa, bir projenin Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler tarafından stratejik olarak belirlenmesine olanak tanımakta, tedarik zinciri risk değerlendirmesini gerektirmekte, üye ülkelerin ulusal arama planlarına imkan tanımakta ve AB’nin stratejik ve kritik hammaddelere erişimini sağlamaktadır.

Kritik Hammaddeler Yasası, 34 hammaddeyi AB için “kritik”, 17 tanesini de “stratejik” olarak belirlemekte; bu hammaddelerin yıllık tüketiminin %10’unun AB’deki üretimle karşılanmasını, %40’ının AB içinde işlenmesini ve %25’inin de geri dönüşümle elde edilmesini hedeflemektedir.

Bu yasa, Yeşil Mutabakat Sanayi Planı ile birlikte, Komisyon'un temiz enerji tedarik zincirleri için temel karbon nötr teknolojilerin üretimini artırmayı amaçlayan Net Sıfır Sanayi Yasası’nın uygulamasını desteklemektedir.

Detaylı bilgi için: https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/european-critical-raw-materials-act_en


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 25/03/2024 / Hit: 1,199

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı