ENGLISH
  Güncelleme: 20/07/2023

AB Komisyonu, Ağırlıklar ve Boyutlar Direktifinin revizyonu ile biri demiryolu kapasitesinin daha verimli kullanılması, diğeri ulaştırma hizmetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının hesaplanması üzerine iki Tüzük teklifi içeren paketi kabul etti.

Taşımacılık sektörü, AB ticaretinin ve tek pazarın sorunsuz işlemesi için en temel sektörlerden birisidir. Bununla birlikte özellikle yük taşımacılığı, toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık %30’undan sorumludur. 11 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan AB Komisyonu teklifi ile taşımacılık kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması, demiryolu yük taşımacılığı altyapısının güçlendirilmesi, karayolu taşımacılığında sıfır-emisyonlu kamyonların kullanılmasının teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Yayınlanan paketin içeriğinde Ağırlıklar ve Boyutlar Direktifinde değişiklik önerisi ile demiryolu kapasitesinin geliştirilmesi ve sera gazı emisyonlarının hesaplanmasına ilişkin iki Tüzük önerisi yer almaktadır.  

Ağırlıklar ve Boyutlar Direktifi, ağır hizmet araçları için maksimum ağırlığı, uzunluğu, genişliği ve yüksekliği belirlemektedir. Değişiklik önerisi ile standart sıfır-emisyonlu araçlar ve intermodal taşımacılıkta kullanılan sıfır-emisyonlu araçlar için ilave 4 tonluk bir ağırlık getirilmektedir. Böylece standart sıfır-emisyonlu bir kamyon için azami ağırlık 44 ton ve intermodal operasyonda kullanılan sıfır emisyonlu bir kamyon için 48 ton olacaktır. Sıfır-emisyonlu araçların taşıma kapasitesinin artırılması aynı miktarda yükün daha az seferde ve daha temiz bir şekilde taşınmasını sağlayacaktır. Direktif önerisi ayrıca taşımacılık sektöründe üye ülkelerde uygulanan kuralların uyumlaştırılmasını da hedeflemektedir. Üye ülkelerde uygulanmakta olan kuralların uyumlaştırılması ile tüm ülkelerde aynı standartların uygulanması sağlanacak ve üye ülkelerde uygulanan kuralların farklılığının ortaya çıkaracağı zaman kaybı ortadan kaldırılacaktır.

Teklifte yer alan bir diğer öneri ise sera gazı emisyonlarının hesaplanması için güvenilir ve standart bir formül ortaya koymayı hedefleyen CountEmissionEU Tüzük tasarısıdır. Söz konusu Tüzük ile, taşımacılık sektöründe kullanılmak üzere sera gazı emisyonlarının hesaplanması için ISO standartlarına dayalı bir formül önerilmektedir. Ufuk Avrupa Programı kapsamında finanse edilen bir proje ile Avrupa Çevre Ajansı, standart emisyon varsayılan değerlerinden oluşan bir veri tabanı oluşturacaktır. Veri tabanından elde edilen bilgiler ışığında sera gazı emisyonlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere kullanıcı dostu bir çözüm oluşturulması hedeflenmektedir.

Pakette yer alan son Tüzük teklifi ise AB demiryolu ağı içerisinde demiryolu altyapı kapasitesinin kullanımının düzenlenmesini içermektedir. Demiryolu taşımacılığında kapasite kullanımının planlanması ve demiryolu işletmecilerinin işbirliği içerisinde çalışması önemlidir. Tüzük teklifi içerisinde demiryolu yük ve yolcu taşımacılığında altyapı yöneticilerinin ortak çalışması, demiryolu slot kullanımlarının verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve demiryolu taşımacılığında bekleme sürelerinin azaltılması için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu çerçevede demiryolu işletmecilerinin slot kullanımlarını ve trafik yönetimlerini planlamak üzere bir koordinasyon biriminin atanması ve demiryolu taşımacılığının katı yıllık çizelgeler yerine ihtiyaçlar doğrultusunda planlanması hedeflenmektedir.

AB Komisyonunun teklifleri, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin değerlendirmelerine sunulmuştur.

Detaylı Bilgi için:

AB Komisyonu basın açıklaması:

https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/green-deal-greening-freight-more-economic-gain-less-environmental-impact-2023-07-11_en


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 20/07/2023 / Hit: 3,191

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı