ENGLISH
  Güncelleme: 03/09/2019

AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması

Avrupa Birliği İletişim Stratejimiz çerçevesinde düzenlenen bu yarışma, Türk ve Avrupa kamuoylarındaki karşılıklı önyargıları aşmanın en etkin yollarından biri olarak tasarlandı. "AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması," Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'nin kamuoylarındaki karşılıklı önyargılar ve eksik bilgilerden kaynaklanan sorunları aşmak için genç iletişimcilerin yaratıcılığından faydalanmak açısından bir ilk teşkil ediyor. Geçmişte uygulama alanı bulan yarışma ilk aşamada İstanbul ile sınırlı tutuldu ve daha sonraki yıllarda diğer illerdeki ilgili fakülte ve yüksek okulları da kapsadı. Önümüzdek dönemde yeniden hayata geçirilmesi planlanan yarışma Genç İletişimcilerin Avrupa Birliği sürecine ilgisini canlı tutmayı da amaçlamakta. 

Geçmiş yıllara ait yarışmaya ilişkin bilgileri içeren linkler aşağıda yer almaktadır.

 

 

 


Güncelleme: 03/09/2019 / Hit: 11,058

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı