ENGLISH
  Güncelleme: 05/07/2023

AB Yeşil ve Dijital Dönüşümü Çerçevesinde Tadil Edilen Genel Blok Muafiyet Tüzüğü Yürürlüğe Girdi

Üye Ülkeler tarafından AB Komisyonu’na ön bildirim yapılmaksızın devlet desteği sağlanabilmesine olanak tanıyan Genel Blok Muafiyet Tüzüğü, AB’nin yeşil ve dijital dönüşümünü kolaylaştırmasını ve hızlandırmasını sağlayacak şekilde tadil edilerek 23 Haziran 2023 tarihinde AB Komisyonu tarafından resmi olarak kabul edilmiş ve 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Söz konusu Tüzük değişikliği ile Üye Ülkelere iklim nötr ve net sıfır sanayiye geçiş sürecinde daha esnek devlet desteği sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca, yeşil ve dijital dönüşüm çerçevesinde gözden geçirilen ve devlet destekleri kurallarının nasıl uygulanacağını ortaya koyan Bölgesel Devlet Destekleri Kılavuzu, İklim, Enerji ve Çevresel Devlet Destekleri Kılavuzu gibi kılavuzlarda öngörülen değişikliklerin de Genel Blok Muafiyet Tüzüğü ile uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Genel Blok Muafiyet Tüzüğü’ne ilişkin ayrıntılı bilgiye Komisyon’un internet sayfasından ulaşmak mümkündür:

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/regulations_en

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 05/07/2023 / Hit: 2,593

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı