AB Yeşil ve Dijital Dönüşümü Çerçevesinde Tadil Edilen Genel Blok Muafiyet Tüzüğü Yürürlüğe Girdi

Son Güncelleme: 05 Temmuz 2023

Üye Ülkeler tarafından AB Komisyonu’na ön bildirim yapılmaksızın devlet desteği sağlanabilmesine olanak tanıyan Genel Blok Muafiyet Tüzüğü, AB’nin yeşil ve dijital dönüşümünü kolaylaştırmasını ve hızlandırmasını sağlayacak şekilde tadil edilerek 23 Haziran 2023 tarihinde AB Komisyonu tarafından resmi olarak kabul edilmiş ve 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Söz konusu Tüzük değişikliği ile Üye Ülkelere iklim nötr ve net sıfır sanayiye geçiş sürecinde daha esnek devlet desteği sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca, yeşil ve dijital dönüşüm çerçevesinde gözden geçirilen ve devlet destekleri kurallarının nasıl uygulanacağını ortaya koyan Bölgesel Devlet Destekleri Kılavuzu, İklim, Enerji ve Çevresel Devlet Destekleri Kılavuzu gibi kılavuzlarda öngörülen değişikliklerin de Genel Blok Muafiyet Tüzüğü ile uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Genel Blok Muafiyet Tüzüğü’ne ilişkin ayrıntılı bilgiye Komisyon’un internet sayfasından ulaşmak mümkündür:

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/regulations_en

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir