ENGLISH
  Güncelleme: 22/03/2022

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkin Bir Şekilde Uygulanması Amacıyla Geri Gönderme Merkezleri İnşaat İşleri

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkin Bir Şekilde Uygulanması Amacıyla Geri Gönderme Merkezleri İnşaat İşleri

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje  Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

-

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

37 ay, Şubat 2019 – Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

34.600.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması, Avrupa’nın göçmen krizini büyük ölçüde hafifleten önemli bir dönüm noktası olmuştur. Proje ile AB - Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın en iyi şekilde uygulanması amacıyla, Türkiye'nin 2400 kişi kapasiteli 6 yeni geri gönderme merkezinin kurulması ve denetiminin tamamlanması amaçlanmaktadır.

Yer

Adana, Balıkesir, Kütahya, Malatya, Niğde, Şanlıurfa

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Balıkesir’de 200, Adana, Kütahya, Malatya ve Niğde’de 400 ve Şanlıurfa’da 600 kişi barınma kapasitesine sahip 6 yeni geri gönderme merkezinin inşaatlarının ve denetimlerinin tamamlanıp merkezlerin uluslararası standartlarda hizmet vermeleri hedeflenmektedir.Güncelleme: 22/03/2022 / Hit: 4,197

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı