ENGLISH
  Güncelleme: 25/07/2023

AB Konseyi 19 Temmuz 2023 tarihinde, dijital ürünlerin güvenlik gereksinimlerine ilişkin kuralları belirleyen Siber Dayanıklılık Yasası’na ilişkin uzlaşı metnini kabul etti

AB Komisyonu tarafından 15 Eylül 2022 tarihinde sunulan Siber Dayanıklılık Yasası Önerisi, yazılım ve donanım dâhil dijital unsur barındıran ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve piyasaya arz edilebilmeleri için bulundurmaları zorunlu siber güvenlik gereksinimlerini belirlemektedir.

Yasa, ‘Nesnelerin İnterneti (IoT)’ gibi dijital bileşenlere sahip ürünlerin tüm tedarik zinciri ve yaşam döngüleri boyunca güvenli olmalarını sağlayacak kuralları belirlemekte ve mevcut siber güvenlik mevzuatını tamamlamayı amaçlamaktadır.

Yasa, doğrudan veya dolaylı olarak başka bir cihaza veya ağa bağlanabilen tüm ürünlere uygulanacaktır. Bununla birlikte, tıbbi cihazlar, havacılık ve otomobiller gibi hâlihazırda kendi özel düzenlemelerinde siber güvenliğe ilişkin kurallar belirlenmiş ürünler kapsam dışında bırakılmıştır.

Bundan sonraki aşamada, uzlaşıya varılan metin üzerinden Parlamento, Konsey ve Komisyon arasında üçlü müzakere süreci yürütülecektir.

Detaylı bilgi için AB Konseyi basın açıklaması:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/07/19/cyber-resilience-act-member-states-agree-common-position-on-security-requirements-for-digital-products/


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 25/07/2023 / Hit: 2,684

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı