ENGLISH
  Güncelleme: 17/04/2024

AB elektrik piyasası reformuna ilişkin düzenlemeler Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmıştır.

AB elektrik piyasası reformuna ilişkin düzenlemeler Avrupa Parlamentosu tarafından 11 Nisan 2024 tarihinde onaylanmıştır. 2022 yılında yaşanan enerji krizinin ardından AB elektrik piyasasının daha istikrarlı, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlayan reform çalışması bir tüzük ve bir direktiften oluşmaktadır. Söz konusu mevzuat kapsamında getirilen yeni kurallar ile tüketicilerin değişken enerji fiyatlarına karşı daha iyi korunması, şirketler için enerji maliyetinin istikrarının ve rekabet edebilirliğin artırılması ve yenilenebilir elektrik yatırımlarının artırılması hedeflenmektedir.

Değişken fiyatlara karşı koruma için tüketicilere elektrik sözleşmelerinde daha fazla seçenek sunulması öngörülmekte ve bu doğrultuda tüketicilerin, sözleşme imzalamadan önce sabit ya da dinamik fiyatlandırma seçenekleri hakkında net bilgiye erişim sağlaması temin edilmektedir. Tedarikçilerin sözleşme şartlarını tek taraflı olarak değiştirmelerine izin verilmeyecektir. Düzenlemeye göre ayrıca, AB üye ülkeleri, tedarikçilerin hassas müşterilere elektrik arzını kesmesini yasaklayabilecektir.

Enerji üreticilerinin daha istikrarlı bir gelire sahip olması ve bu yolla enerji yatırımlarının teşvik edilmesi için rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik (rezervuarsız) ve nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesislerine yapılacak yatırımlarda "Fark Sözleşmeleri" (CfD'ler) veya eşdeğer planlar kullanılması öngörülmektedir.

Düzenleme uzun vadeli fiyat öngörülebilirliği ve karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmak için ayrıca bir gerçek veya tüzel kişinin bir üreticiden piyasa temelinde elektrik satın almayı kabul ettiği elektrik satın alma anlaşmalarının (PPA) kullanımını teşvik etmektedir.

Reform kapsamında ayrıca, elektrik fiyatlarının çok yükselmesi durumunda bölgesel veya AB çapında elektrik fiyat krizi ilan edilmesine yönelik bir mekanizma öngörülmektedir. Bu kapsamda üye ülkelerin küçük ve orta ölçekli şirketler ve enerji yoğun sanayi tüketicileri için elektrik fiyatlarını belirlemek üzere geçici tedbirler almasına olanak tanınmaktadır.

Parlamentonun söz konusu onayının ardından mevzuatın yasaya dönüşmesi için AB Konseyi tarafından da resmi olarak kabul edilmesi gerekmekte olup, Enerji Konseyi'nin 30 Mayıs 2024'te toplanması planlanmaktadır.


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 17/04/2024 / Hit: 1,097

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı