ENGLISH
  Güncelleme: 23/06/2023

AB Araç Kutusunun İkinci Uygulama Raporu Yayımlandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Siber Güvenlik Ajansı'nın (ENISA) desteğiyle AB üyesi ülkeler tarafından, 5G ağlarında AB araç kutusunun (EU toolbox) uygulanmasında kaydedilen ilerlemelere ilişkin ikinci rapor 15 Haziran 2023 tarihinde yayımlanmıştır.

5G ağlarının siber güvenliğinin sağlanması amacıyla Ocak 2020’de yayımlanan risk azaltıcı tedbirlerin üye ülkeler tarafından uygulanmasına ve etkinliğine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı rapor, aynı zamanda güvenlik ve işbirliğinin artırılmasına yönelik çok sayıda öneriye de yer vermektedir.

Bu öneriler arasında, üye ülkelerin mobil operatörlerden kullanılan 5G malzemeleri hakkında kapsamlı ve ayrıntılı bilgi edinmeleri, yüksek riskli tedarikçilerden gelen ekipmanların kurulumuna izin verilmemesi, potansiyel çeşitlendirme sürecinin yeni güvenlik risklerine yol açmaması ve seçilecek tedarikçilerin AB araç kutusundaki kriterlere uyması gerektiği yer almaktadır.

AB araç kutusu uygulaması, dijital ekonominin ve çok sayıda kritik sektörün altyapısının 5G ağlarına bağlı olmasından dolayı yüksek öneme sahiptir. Bu çerçevede hazırlanan stratejik ve teknik tedbirler, üye ülkeler tarafından riskleri minimize edecek bir yaklaşım ile ulusal düzeyde uygulanmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye Komisyon’un basın açıklamasından ulaşmak mümkündür: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3309  

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 23/06/2023 / Hit: 1,816

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı