ENGLISH
  Güncelleme: 28/04/2023

'55'e Uyum’ paketi kapsamındaki beş temel mevzuat AB Konseyi tarafından kabul edildi.

AB Konseyi, 25 Nisan 2023 tarihinde '55'e Uyum' paketi kapsamında yer alan aşağıdaki temel mevzuatı kabul etmiştir:

  • AB ETS Direktifinin revizyonu,
  • Denizcilik Alanında Sera Gazı Emisyonları İzleme Raporlama ve Doğrulanmasına İlişkin AB Tüzüğü,
  • AB ETS Havacılık kurallarını revize eden AB Direktifi
  • Sosyal İklim Fonu kurulmasına ilişkin AB Tüzüğü,
  • Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasını kuran AB Tüzüğü.

AB Emisyon Ticaret Sistemi’nde (AB ETS) yapılan revizyon kapsamında, 2030 yılına kadar sera gazı emisyon azaltım genel hedefi 2005 seviyelerine kıyasla %62'ye çıkarılmaktadır.

Denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyonlar AB ETS kapsamına dahil edilmektedir: Taşımacılık şirketlerinin yükümlülükleri kademeli olarak devreye girmektedir: 2024'ten itibaren doğrulanmış emisyonlar için %40, 2025'ten itibaren %70 ve 2026'dan itibaren %100.

Havacılık sektörüne sağlanan ücretsiz emisyon tahsisatlarının kademeli olarak kaldırılması ve 2026'dan itibaren tahsisatların tamamen ihale yoluyla dağıtılması öngörülmektedir.

2027 yılından itibaren binalar, karayolu taşımacılığı ve bazı ek sektörlerde (küçük sanayi) tedarik edilen yakıt için geçerli olacak yeni ve ayrı bir emisyon ticaret sistemi (ETS2) ve ETS2'den etkilenecek düşük gelirli haneler, mikro işletmeler ve ulaşım kullanıcılarını desteklemek üzere 2026-2032 yılları arasında geçerli olacak bir "sosyal iklim fonu" kurulmaktadır.

Söz konusu düzenlemeler, Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından imzalanmalarının ardından AB Resmi Gazetesinde yayımlanmalarını takip eden yirminci gün yürürlüğe girecektir.

Detaylı Bilgi için:

AB Konseyi basın açıklaması: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/04/25/fit-for-55-council-adopts-key-pieces-of-legislation-delivering-on-2030-climate-targets/

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 28/04/2023 / Hit: 4,169

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı