ENGLISH
  Güncelleme: 19/11/2021

2013 YILI

Personelin Yerinde İzleme, Risk Değerlendirme ve Entegre İdari Kontrol Sistemi Yazılımı Üzerine Eğitimi
Çapraz Uyumluluk Kurallarının Uyumlaştırılması
Türkiye'de Tarım Sisteminin Avrupa Yeşil Tarım Uygulamalarına Yakınlaştırılması ve AB Nitrat Direktifi'nin Uygulanmasının İyileştirilmesi Hakkında Teknik Destek 
Resmi Kontroller, Risk İletişimi ve Risk Değerlendirmesi, Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvan Yan Ürün Yönetimine İlişkin Kapasite Geliştirme
Türkiye Balıkçılık Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi
Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğu Geliştirmek için Teknik Yardım
Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğu Geliştirme Hibe Programı
Nükleer Güvenlik Düzenleyici Altyapısının İyileştirilmesi
Ölçü 1. Enerji Verimliliği
Ölçü 2. Yenilenebilir Enerji
Ölçü 6. İlgili Tüm Paydaşlar Arasında Bilinçlendirme
Ölçü 1. Enerji Verimliliği
Ölçü 3. Elektrik ve gaz piyasasının gelişimi
Ölçü 4. Uzun vadeli enerji senaryoları, kapasite geliştirme ve enerji elektronik veri merkezi kurulması
Ölçü 4. Uzun vadeli enerji senaryoları, kapasite geliştirme ve enerji elektronik veri merkezi kurulması
Ölçü 6. İlgili Tüm Paydaşlar Arasında Bilinçlendirme
Düşük karbon gelişimine yönelik stratejilerin ve eylemlerin formüle edilmesi için geliştirilmiş analitik temel için teknik yardım
Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı
Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık Sektörü için Gelişmiş Analitik Temel için Teknik Yardım
F-gazlarında aktarım ve kapasite geliştirme için artan kapasite için teknik yardım
İklim eylemi konusunda gerekli ortak çabalar konusunda kamuoyunun daha iyi anlaşılması ve paydaş kapasitesinin artırılması için teknik yardım
Türkiye'de E-PRTR'de Kapasite Geliştirme Arzı
Türkiye'de Avrupa Kirletici Salınım ve Aktarım Kaydı (E-PRTR) Konusunda Kapasite Geliştirmeye Yönelik Teknik Yardım
Türkiye'deki 3 Pilot Nehir Havzasında Nehir Havzası Yönetim Planlarında Ekonomik Analizler ve Su Verimliliği Unsurları Konusunda Teknik Yardım
Türkiye'de Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Desteklenmesi
Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi
Jandarma Genel Komutanlığının Kamu Düzeni Yönetimi ve Kalabalık Kontrolüne İlişkin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Jandarma Genel Komutanlığının Asayiş Yönetimi ve Kalabalık Kontrolüne İlişkin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik İnşaat İşleri
Türkiye'nin Olay Yeri İnceleme Kapasitesinin Artırılması
Türkiye'nin Olay Yeri İnceleme Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Arz
Türkiye Ulusal İltica Sisteminin Güçlendirilmesi (BMMYK ile Doğrudan Hibe)
Türkiye'nin Göçü Yönetme Çabalarının Desteklenmesi (IOM ile Doğrudan Hibe)
Türkiye'de Göç Politikalarının Geliştirilmesinin Desteklenmesi (ICMPD ile Doğrudan Hibe)
Yerel Düzeyde Sınır Yönetiminin İdari Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Yardım
Türkiye'nin Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması İçin Arz - 1. Aşama Mobil Gözetleme Birimleri
Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Sınırların Gözetleme Kapasitesinin Artırılması (UNDP ile Doğrudan Hibe)
Yunanistan ve Bulgaristan ile Sınır Yönetiminde Bölgesel İşbirliği 2. Aşama
Türk Gümrük İdaresinin deniz gümrük gözetim kapasitesini ve operasyonel prosedürlerini geliştirmeye yönelik tekne temini
Türk Gümrük İdaresinin Deniz Gümrük Bölgesinde İzleme Kapasitesinin ve İşleyiş Süreçlerinin Güçlendirilmesi için Araç Temini
Türk Gümrük İdaresinin Deniz Gümrük Gözetim Kapasitesinin ve Operasyonel Prosedürlerinin İyileştirilmesi
Türkiye'de Adli Yardım Hizmetinin Güçlendirilmesi
Avrupa Entegrasyon Sürecini Güçlendirmek için Gelişmiş Destek Faaliyetleri (ESEI)
Avrupa Entegrasyon Sürecini Güçlendirmek için Gelişmiş Destek Faaliyetleri (ESEI)
Birlik Programlarına ve Ajanslarına Katılım


Güncelleme: 19/11/2021 / Hit: 2,613

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı