ENGLISH
  Güncelleme: 05/09/2022

2011 YILI

Personele IACS prosedürleri Eğitimi Verilmesi İçin Teknik Yardım
Sivil Toplumun Geliştirilmesi ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi - Türkiye'de Kamu Sektörü İşbirliği (STGM/TÜSEV/YADA ile Doğrudan Hibe)
STK'lar Arasında Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi-II
Sivil Toplum Gelişiminin ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi - Türkiye'de Kamu Sektörü İşbirliği (İstanbul Bilgi Üniversitesi/Gençlik Çalışmaları Birimi ile Doğrudan Hibe)
Sivil Toplum Gelişiminin ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi - Türkiye'de Kamu Sektörü İşbirliği (KAGED ile Doğrudan Hibe)
Sivil Toplum Gelişiminin ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi - Türkiye'de Kamu Sektörü İşbirliği (hCa ile Doğrudan Hibe)
Ortak Kültürel Miras için Teknik Yardım: Türkiye ile AB Arasında Koruma ve Diyalog (Aşama-I)
AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu için Teknik Yardım-IV
AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-IV- Eğitim Hibe Programı
Türkiye'deki Sendikal Örgütler ile Avrupa Birliği Arasında Genç İşçi Odaklı Diyalog
Jean Monnet Burs Programı (2013-2014 akademik yılı)
Jean Monnet Burs Programına Teknik Yardım
Jean Monnet Burs Programı (2014-2015 akademik yılı)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin (ÇASGEM) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım
Binalarda Enerji Verimliliğini Artırmak İçin Teknik Yardım
INSPIRE Direktifinin Uygulanması için Yatay Sektörde Kapasite Geliştirmeye Yönelik Teknik Yardım
Çevresel Sorumluluk Direktifinin Uygulanması için Yatay Sektörde Kapasite Geliştirmeye Yönelik Teknik Yardım
Türkiye'nin Sera Gazı Emisyonlarını İzleme Mekanizmasına Destek İçin Teknik Yardım
Natura 2000 Gereksinimlerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım
Natura 2000 Gereksinimlerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Ekipman Temini - yeniden başlatma
Gemi Kaynaklı Atıkların Neden Olduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Kapasite Geliştirmeye Yönelik Teknik Yardım
Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi için Teknik Yardım
Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifine İlişkin Kapasite Geliştirmeye Yönelik Teknik Yardım
Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Teknik Yardım
AB'yi Öğrenen Öğrencilere Teknik Yardım - Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar
AB'yi Öğrenen Öğrencilere Ekipman Temini - Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar
Türkiye'de Sivil Denetimin İyileştirilmesi - II. Aşama
Türkiye'de Ombudsmanlık Kurumu Kuruluşuna Destek
Türkiye'de Ombudsmanlık Kurumu Kuruluşuna Destek
İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması
Türkiye'nin Doğu Sınır Bölgelerinde Mayınların Temizlenmesi
Temizlenen Bölgeler için Teknolojik Sınır Gözetleme Ekipmanı Temini
Tanık Koruma Kapasiteleri için Ekipman Temini II. Aşama
Türkiye'nin Adli Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Ekipman Temini-Yeniden başlatıldı
Van İlinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu İçin Teknik Yardım
Van İlinde Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Hibesi
Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım
Birlik Programlarına ve Ajanslarına Katılım
TÜİK'in Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hizmetlerinin Yenilenmesine Yönelik Teknik Yardım
TÜİK Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hizmetlerinin Yenilenmesine Yönelik Ekipman Temini
Avrupa Entegrasyon Sürecini Güçlendirmek için Gelişmiş Destek Faaliyetleri-ESEI
Avrupa Entegrasyon Sürecini Güçlendirmek için Gelişmiş Destek Faaliyetleri-ESEI
Türkiye'nin 7. Çerçeve Programına Katılımına Destek
Limanlarda ve Kıyı Tesislerinde Tehlikeli Maddelerin Elleçlenmesine İlişkin Deniz Güvenliğinin Artırılması


Güncelleme: 05/09/2022 / Hit: 2,866

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı