ENGLISH
  Güncelleme: 23/09/2022

2010 YILI

Ortofotoların Edinimi
Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin Dijitalleştirilmesi için Kalite Kontrol
Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin Dijitalleştirilmesi için Teknik Yardım
Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Yemlerin Temini (Yeniden başlatıldı)
Türkiye"de Şap Hastalığının Kontrolü için Şap Aşısı Tedariki
Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrolü için Sero-Survey Ekipmanı Tedariki-Faz II
Şap Hastalığının Kontrolü - Faz 2
AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu -III Siyasi Kriterler Hibe Programı
AB ile Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III - Medya Hibe Programı
AB ile Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu için Teknik Yardım - III
ENTSO-E doğrultusunda İletim Kodunun Uyumlaştırılması için Teknik Yardım
Yüzme Suyunun İzlenmesinde Uyum Eşleştirme
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanması için Teknik Yardım
Kalıcı Organik Kirleticiler Yönetmeliğinin Uygulanması için Teknik Yardım
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliğinin Uyumlaştırılması ile Hava Kalitesinin İyileştirilmesi için Teknik Yardım
Sel Direktifini uygulamak için Kapasite Geliştirme
Yerel İnsan Hakları Kurullarına Destek İçin Teknik Yardım ve Kadın Hakları Bilinci
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Yönelik Teknik Yardım
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi için Teknik Yardım
Çocukların İlköğretime Devam Oranını Artırılması
Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadelede 
Çocuklar için Adalet
Çocuklar için Adalet Projesi için Mal Alımı
Pilot Elektronik İzleme Sistemi Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Sistemin Türkiye'ye Açılması için Teknik Yardım
Şiddete Maruz Olan Kadınlara Yönelik Koruyucu Tedbirlerin Artırılması
Türkiye'deki Kamp Dışındaki Suriyelilere Yönelik Temel Hizmetlerin Korunması ve Sunulması
Tanık Koruma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
Kabul ve Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması İçin Ekipman Temini (Faz-II)
Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VII
Etkili ve Profesyonel Bir Adalet Akademisine Doğru
Etkili ve Profesyonel Bir Adalet Akademisine Yönelik Ekipman Temini
Cezaevlerinde İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Cezaevlerinde İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi için Teknik Yardım
Ceza İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin Uzaktan Eğitim Sisteminin Kurulması
Kitle İletişim Araçları ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi
Gelişmiş Mahkeme Bilirkişi Sistemi
Gelişmiş Stratejik Yönetim Kapasitesi için Teknik Yardım
Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal İçermenin Desteklenmesi için Teknik Yardım
BİT sektörü için Güçlendirilmiş Piyasa Gözetim Sistemi
BİT sektörü için Güçlendirilmiş Piyasa Gözetim Sistemi için Teknik Yardım
BİT sektörü için Güçlendirilmiş Piyasa Gözetim Sistemi Ekipman Temini
Elektronik Haberleşme Sektöründe Rekabete Aykırı Davranışların Önlenmesine Yönelik Teknik Yardım
Türkiye'de Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi
Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması
Gelecekteki Kan Bağışçılarının İşe Alımı için Teknik Yardım
Avrupa Entegrasyon Sürecini Güçlendirmek için Gelişmiş Destek Faaliyetleri
Avrupa Entegrasyon Sürecini Güçlendirmek için Gelişmiş Destek Faaliyetleri
Birlik programlarına ve ajanslarına katılım
Gelişmiş Denizcilik Eğitimi ve Öğretimi
Gemi Kaynaklı Emisyonların Kontrolü
Gemi Kaynaklı Emisyonların Kontrolü için Teknik Yardım
DGRR'de Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi için Teknik Destek Alınması (Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü)


Güncelleme: 23/09/2022 / Hit: 2,475

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı