ENGLISH
  Güncelleme: 25/03/2022

TEMEL HAKLAR

 

2020

Avukatların ve Baroların Çocuk Haklarının Teşviki, Korunması ve İzlenmesi Konusundaki Kapasitesinin Geliştirilmesi

2019

Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi

2018

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi Hakkında Eylem Planının Uygulanmasının Desteklenmesi

2017

Temel Haklar Sektöründeki Koordinasyonun Güçlendirilmesi

Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi

2016

Roman Strateji Belgesi (Eylem Planları) için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması

Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması

2015

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi

Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Şikayet Sistemi

Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesindeki Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kapasitelerinin Artırılması

Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi

2014

Kalabalık Kontrolüne İlişkin Mülki İdare Amirlerinin ve Etkili Soruşturmaya İlişkin Mülkiye Müfettişlerinin Kapasitelerinin Artırılması

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi III. Aşama 


 Güncelleme: 25/03/2022 / Hit: 6,033

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı