ENGLISH
  Güncelleme: 01/09/2022

ÇEVRE VE İKLİM EYLEMİ

Hava Kalitesinin ve Türkiye'de Şehirlerde Toplum Bilincinin Arttırılması

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi Projesi

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) ile Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi

Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi

REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi için Teknik Destek 

Türkiye’de Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Tür Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi

Bismil Atık Su Projesi

Çarşamba Atık Su Projesi

Elbistan Atık Su Projesi

Iğdır Atık Su Projesi

Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Sivas Kızılırmak Sağ ve Sol Sahil Şeridi Atık Su Kolektör Projesi

Şırnak Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Trabzon Su Temini Projesi

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi

Yüksekova Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Bandırma Entegre Su Projesi

Doğubayazıt Atık Su Projesi

Giresun Atık Su Projesi

Hakkari Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi

Niksar Entegre Su Projesi

Rize Atık Su Projesi

Çankırı Atık Su Projesi

Sorgun Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Adaptasyonunda AFAD’ın Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi

Nitrat Eylem Planları için İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi

İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Eğitim Projesi

6 Havzada Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Teknik Yardım Projesi

Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi

Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Meriç-Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması için Teknik Yardım ProjesiGüncelleme: 01/09/2022 / Hit: 6,456

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı