ENGLISH
  Güncelleme: 18/05/2023

5 No'lu “Yenilikçilik” Alt Komitesi

1964 yılında, 3/64 Sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi kararınca Ortaklık Konseyine yardımcı olmakla, görüşmeleri hazırlamakla, Ortaklık Konseyinin incelemesi için kendisine verdiği her tür konuyu incelemekle ve genel olarak, Anlaşmanın iyi işleyişi için gerekli olan işbirliğinin devamlılığını sağlamakla görevli bir Ortaklık Komitesi kurulmuştur.

11-12 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleşen Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin aday ülke olarak tanınmasının ardından, 11 Nisan 2000 tarihinde 3/2000 sayılı Ortaklık Konseyi kararıyla, müzakere fasılları odaklı bir yaklaşımla uyum sürecini izlemek, değerlendirmek ve sektör uzmanları arasında bilgi akışını sağlamak amacıyla, Ortaklık Komitesine bağlı, karar almaya yetkisi olmayan 8 tane alt komite oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 5 No’lu Yenilikçilik alt komitesinin konuları bilim, araştırma, bilgi toplumu, medya, eğitim ve gençlik olarak belirlenmiştir.

Geçen süre içerisinde, Alt Komite toplantılarının mevzuat uyumu ve uygulaması ile fasıllardaki gelişmelerin daha etkin ve sonuç odaklı biçimde takibi amacıyla ve özellikle de açılış/kapanış kriterlerine yoğunlaşılacak biçimde fasıl temelinde yeniden yapılandırılması hususu Avrupa Komisyonu ile paylaşılmış ve muhatabımız tarafından bu yaklaşım olumlu karşılanmıştır. Bu çerçevede, 5 No’lu Yenilikçilik alt komitesi toplantılarında 10. Bilgi Toplumu ve Medya, 25. Bilim ve Araştırma, 26. Eğitim fasılları kapsamında kaydedilen gelişmelerin ele alınması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, Alt komitelerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacı ile geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen toplantılardan edinilen deneyimlerden yola çıkılarak, toplantıların kalitesinin artırılması için “yeni bir yaklaşım” benimsenmiştir. Benimsenen söz konusu yeni yaklaşımın amacı, toplantılarda yapılan uzun süreli ve ayrıntılı sunumlar yerine, toplantı esnasında bir konu hakkında daha derinlemesine fikir teatisinin mümkün kılınabilmesi hedefiyle, hazırlık aşamasında karşılıklı olarak önceden paylaşılan sunumlardan edinilen bilgilerin toplantı esnasında yönlendirilecek sorular ile derinlemesine, teknik ve kapsayıcı bir anlayış ile ele alınmasıdır.

Söz konusu yeni yaklaşım temelinde, 5 No’lu Yenilikçilik Alt Komitesi Toplantısı 28-29 Mart 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.


Güncelleme: 18/05/2023 / Hit: 5,758

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı