ENGLISH
  Güncelleme: 20/12/2023

4 No'lu “Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik” Alt Komitesi

1964 yılında, 3/64 Sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi kararınca Ortaklık Konseyine yardımcı olmakla, görüşmeleri hazırlamakla, Ortaklık Konseyinin incelemesi için kendisine verdiği her tür konuyu incelemekle ve genel olarak, Anlaşmanın iyi işleyişi için gerekli olan işbirliğinin devamlılığını sağlamakla görevli bir Ortaklık Komitesi kurulmuştur.

Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, 11 Nisan 2000 tarihinde 3/2000 sayılı Ortaklık Konseyi kararıyla, katılım ortaklığının öncelikleri ve mevzuatın yaklaştırılması konularındaki gelişmeyi izlemek amacıyla, Ortaklık Komitesine bağlı, karar almaya yetkisi olmayan 8 tane alt komite oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 4 No’lu Alt Komite olan “Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik” başlıklı alt komitenin konuları, AB’de ve Türkiye’de ekonomik gelişmeler ve beklentiler, iş ortamı, mali sektör gelişmeleri, sermaye hareketleri ve istatistik olarak belirlenmiştir.

Geçen süre içerisinde, Alt Komite toplantılarının mevzuat uyumu ve uygulaması ile fasıllardaki gelişmelerin daha etkin ve sonuç odaklı biçimde takibi amacıyla ve özellikle de açılış/kapanış kriterlerine yoğunlaşılacak biçimde fasıl temelinde yeniden yapılandırılması hususu Avrupa Komisyonu ile paylaşılmış ve muhatabımız tarafından bu yaklaşım olumlu karşılanmıştır. Bu çerçevede, Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik konulu 4 No’lu Alt Komite toplantılarında esasen 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı (sermaye hareketleri ve ödeme sistemleri), 9. Mali Hizmetler, 17. Ekonomik ve Parasal Politika ve 18. İstatistik fasılları kapsamında kaydedilen gelişmelerin ele alınması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, Alt komitelerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacı ile geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen toplantılardan edinilen deneyimlerden yola çıkılarak, toplantıların kalitesinin artırılması için ”yeni bir yaklaşım” benimsenmiştir. Benimsenen söz konusu yeni yaklaşımın amacı, toplantılarda yapılan uzun süreli ve ayrıntılı sunumlar yerine, toplantı esnasında bir konu hakkında daha derinlemesine fikir teatisinin mümkün kılınabilmesi hedefiyle, hazırlık aşamasında karşılıklı olarak önceden paylaşılan sunumlardan edinilen bilgilerin toplantı esnasında yönlendirilecek sorular ile derinlemesine, teknik ve kapsayıcı bir anlayış ile ele alınmasıdır.

Söz konusu yeni yaklaşım temelinde, Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik konulu 4 No’lu Alt Komite’nin son toplantısı 13 Aralık 2023 tarihinde hibrit olarak gerçekleştirilmiştir.


Güncelleme: 20/12/2023 / Hit: 6,835

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı