ENGLISH
  Güncelleme: 05/07/2019

Katılım Ortaklığı Belgeleri

Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB), adaylığı resmen kabul edilen her ülke için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Konsey tarafından onaylandıktan sonra, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir belgedir. Dolayısıyla AB müktesebatının bir parçasıdır.

Katılım Ortaklığı Belgesi aday ülkeler için bir tür yol haritasıdır. Bu belgede üyelik için alınması gereken önlemler, kısa ve orta vadeli öncelikler şeklinde, siyasi kriterler, ekonomik kriterler ve AB müktesebatına uyum başlıkları altında (mevcut durum itibarıyla 35 fasıl) sıralanır. Ayrıca, söz konusu belgede AB'nin mali yardımlarına ilişkin hususlar da yer alır.

KOB'da yer alan kısa vadeli önlemlerin KOB'un yayım tarihinden itibaren genelde 1-2 yıl, orta vadeli önlemlerin ise 3-4 yıllık bir sürede yerine getirilmesi öngörülür. KOB, ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenir. Başka bir ifadeyle, aday ülkenin yerine getirdiği hususlar KOB'dan çıkarılır; geri kalan önlemler ise yeni bir takvime bağlanır.

Katılım Ortaklığı Belgeleri
Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi (18 Şubat 2008) (PDF Format - 192 KB)
Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi (23 Ocak 2006) (PDF Format - 268 KB)
Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi (19 Mayıs 2003) (PDF Format - 343 KB)
Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi (8 Mart 2001) (PDF Format - 190 KB)


Güncelleme: 05/07/2019 / Hit: 136,140

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı