ENGLISH
  Güncelleme: 05/07/2019

Ortaklık Konseyi Kararları

Türkiye ile o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında gümrük birliği temeline dayanan bir ortaklık ilişkisinin kurulması amacıyla Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşmasıyla belirlenen amaçlara ulaşılmasını sağlamak ve bu ortaklık ilişkisinin uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik her türlü düzenlemeyi yapmak üzere temel karar organı olarak bir Ortaklık Konseyi oluşturulmuştur. Ortaklık Konseyi bu görevine ek olarak Anlaşma'nın amaçlarının gerçekleştirilmesi için yararlı tavsiyelerde bulunabilir, ortaklık rejiminde elde edilen sonuçları dönemsel olarak inceleyebilir. Ayrıca ortaklık rejiminin gerçekleşmesi yolunda, Anlaşma amaçlarından birine ulaşmak için, Anlaşma taraflarının bir ortak davranışı gerekli görüldüğü takdirde, bunun için gerekli yetki Anlaşmada öngörülmese bile, Ortaklık Konseyi uygun kararları alabilir.

Ortaklık Konseyi Kararları

1964-2000 Türkiye AT Ortaklık Konseyi Kararları

1/2001 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (İngilizce)

1/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (ingilizce)

2/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (ingilizce)

1/2007 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (İngilizce)


Güncelleme: 05/07/2019 / Hit: 123,566

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı