ENGLISH
  Güncelleme: 10/07/2017

TAIEX Hakkında Genel Bilgi

TAIEX ya da diğer adıyla Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta olduğu bir kurumsal yapılanma aracıdır. TAIEX AB mevzuatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere uzmanlık desteği sağlar. Büyük oranda talep güdümlü olan bu mekanizma yardım taleplerini yönlendirir ve sorunların kısa vadeli çözümü için en uygun uzmanlığın tedarikine katkıda bulunur. 

TAIEX hangi hizmetleri sunar?

TAIEX'in temel görevleri şunlardır:

 • - Faydalanıcı ülkelerin ulusal mevzuatının AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve uyumlaştırılmış mevzuatın uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında kısa süreli uzmanlık ve danışmanlık desteği sunmak.
 • - Faydalanıcılara teknik eğitim ve örnek uygulamalar sunmak.
 • - Veritabanları yoluyla teknik yardım ihtiyacını belirlemek.

 

TAIEX’ten kimler yararlanabilir?

TAIEX yardımından yararlanacak olanlar, faydalanıcı ülkelerde AB mevzuatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında çalışan kamu personelidir. Temel hedef gruplar şunlardır:

 • - Merkezi ve taşra teşkilatında çalışan kamu kurumu personeli;
 • - Adalet ve kolluk kuvvetleri;
 • - Sosyal tarafları temsil eden mesleki ve ticari örgütler ile işçi ve işveren sendikaları;
 • - Mevzuat tercümanları ve mütercimler.

 

TAIEX mekanizması aşağıdaki faydalanıcı ülke gruplarını kapsamaktadır:

 •  
 • Aday  Ülkeler: Arnavutluk, İzlanda, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, Türkiye;
 • Muhtemel Aday Ülkeler: Bosna-Hersek, Kosova;
 • Avrupa Komşuluk Politikası: Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Mısır, Gürcistan, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Moldova, Fas, Filistin Yönetimi, Suriye, Tunus ve Ukrayna.
 • Diğerleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya

Daha fazla bilgi için : http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm

 

Türkiye'nin TAIEX Başvuruları:

Türkiye, 15 Mart 2002 tarihinde TAIEX bütçesine dahil edilmiş olup, bu tarih itibarıyla TAIEX mekanizması kapsamındaki tüm faaliyetlerin koordinasyonu Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

2002-2009 yılları arasında yapılan TAIEX başvuruları aşağıdaki linkte yer alan tabloda mevcuttur. 2010 yılından itibaren yapılan başvurular veritabanından görülebilmektedir.

 

TAIEX Başvuruları Nasıl Yapılır?

Uzman desteği, çalışma ziyaretleri ve seminerler/çalıştaylar şeklinde sunulan TAIEX teknik desteği için yapılacak başvuruları Avrupa Birliği Bakanlığı koordine etmektedir. Başvurular 2010 yılından itibaren bir veritabanı aracılığı ile alınıp değerlendirilmektedir. TAIEX Veritabanında her yararlanıcı kurum için kullanıcı hesabı oluşturulmuştur. Veritabanını kullanmak ve başvuru yapmak için kurumunuzun TAIEX Temas Kişisi ile irtibata geçiniz. Kurumunuzun TAIEX Temas Kişisini aşağıda bağlantısı verilen listeden öğrenebilirsiniz. 

 


Güncelleme: 10/07/2017 / Hit: 98,414

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı