ENGLISH
  Güncelleme: 05/06/2023

2023 AB Tarımsal Araştırmalar Konferansı Brüksel’de Düzenlendi

Daha önce 2016 ve 2018 yıllarında düzenlenen AB Tarımsal Araştırmalar Konferansı bu sene “sürdürülebilir ufuklar için bilgi, yenilik ve beceriler” temasıyla 31 Mayıs – 2 Haziran tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. AB Tarım Komiseri Janusz Wojciechowski’nin açılışını yaptığı Konferans web sitesi üzerinden canlı olarak da yayınlanmıştır.

Bilim insanları, çiftçiler, kırsal topluluklar, işletmeler, danışmanlar, karar vericiler, vatandaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilcilerin katılım sağladığı Konferansta, çiftçilerin, ormancıların ve kırsal toplulukların karşılaştıkları başat zorluklar, araştırma ve yenilik faaliyetlerinin tarım, ormancılık ve kırsal kalkınma alanlarında elde ettiği başarılar ve önümüzdeki dönemde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe yönelik tehditlere karşı sunduğu fırsatlar odağında oturumlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, AB Ortak Tarım Politikası ve Avrupa Yeşil Mutabakatının hedeflerine ulaşmada araştırma ve yenilik faaliyetlerinin önemi üzerinde durulmuştur.

Konferansın son günü, Ortak Tarım Politikası fonları ile desteklenen yenilik projelerine gerçekleştirilecek saha ziyaretlerine ayrılmıştır.

Söz konusu Konferans’a ilişkin bilgi ve belgeler için:

https://agriculture.ec.europa.eu/events/2023-eu-agriresearch-conference-2023-05-31_en


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 05/06/2023 / Hit: 2,739

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı