ENGLISH
  Güncelleme: 17/07/2019

Gümrük İşbirliği Komitesi

Gümrük İşbirliği Komitesi, 15 Aralık 1969 tarihinde Ankara Anlaşması’nın 24. Maddesine dayanılarak, 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilmiştir.

Gümrük İşbirliği Komitesi Ortaklık Anlaşması’nın gümrükle ilgili hükümlerinin doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması amacıyla imzacı taraflar arasında idari işbirliğini sağlamak ve Ortaklık Komitesinin gümrük alanında kendisine tevdi edebileceği her türlü diğer görevleri yürütmekle yükümlüdür. AB üye ülkelerinin gümrük uzmanları ve Avrupa Komisyonu görevlileri ile Türk gümrük uzmanlarından oluşur.

Gümrük İşbirliği Komitesi, Gümrük Birliği’nin tamamlanması sürecinde gümrüklerle ilgili teknik hususları ele alarak Ortaklık Konseyi’ne önemli ölçüde yardım sağlamış, Gümrük Birliği’nin tamamlanmasından sonra ise görev alanı çerçevesinde karşılaşılan teknik sorunların ele alınıp çözümler aranmasında önemli rol oynamıştır.

Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 49. Toplantısı 29 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.


Güncelleme: 17/07/2019 / Hit: 68,122