ENGLISH
  Güncelleme: 02/07/2020

SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ DANIŞMA SÜRECİ ve TOPLANTISI - AB Katılım Öncesi Yardım Aracı III. Dönemi (IPA III) için Başlıyor!

.

Sivil Toplum Sektörü Danışma Süreci

“Sivil Toplum Desteklerinde Yeni Dönem

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) III”

Katılım Rehberi

Biz kimiz?

Sivil toplum alanı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının ikinci uygulama dönemi (IPA-II) olan 2014-2020 yılları arasında ayrı bir öncelik alanı olarak tanımlanmıştır. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, sivil toplum alanının programlanması ve uygulanan faaliyetlerin izlenmesinden sorumlu “Lider Kuruluş” görevini üstlenmiştir. Sivil toplum alanının başlıca hedefleri sivil toplumun politika ve karar alma süreçlerine etkin katılımının desteklenmesi, insan hakları ve diyalog kültürünün teşvik edilmesi, Türkiye ve AB arasında sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesidir.

Ne yapmak istiyoruz?

2021-2027 yıllarını kapsayacak Katılım Öncesi Yardım Aracı üçüncü döneminde (IPA III), tüm aday ülkelerin ilgili çalışmaları AB'nin belirlediği pencereler kapsamında programlanarak yürütülecektir. Bu pencereler şunlardır:

Pencere 1: Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar ve Demokrasi

Yargı ve Hukukun Üstünlüğü Önceliği - Adalet Bakanlığı

Temel Haklar ve Demokrasi Önceliği - AB Başkanlığı

İçişleri, Göç Güvenliği Önceliği - İçişleri Bakanlığı

Sivil Toplum Önceliği – AB Başkanlığı

 

Pencere 2: İyi Yönetişim, Müktesebat Uyumu, Stratejik İletişim ve İyi Komşuluk İlişkileri

İyi Yönetişim Önceliği – AB Başkanlığı

Müktesebat Uyumu Önceliği – AB Başkanlığı

Stratejik İletişim Önceliği - AB Başkanlığı

 

Pencere 3: Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantısallık

Çevre Koruma, İklim Değişikliği Önceliği - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ulaştırma Önceliği – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Enerji Önceliği - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Dijital Ekonomi ve Toplum Önceliği – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

Pencere 4: Rekabetçilik ve Kapsayıcı Büyüme

Eğitim, İstihdam, Sosyal Koruma, Sosyal İçerme ve Sağlık Önceliği - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Özel Sektör Geliştirilmesi, Ticaret, Araştırma ve Geliştirme Önceliği - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Tarım, Balıkçılık ve Kırsal Kalkınma – Tarım ve Orman Bakanlığı

 

Sivil toplum alanı ilk pencere altında yer almaktadır ve kamu kurumlarının sivil toplumla ilgili projeleri de bu kapsamda değerlendirilecektir.

Avrupa Birliği Başkanlığı, sivil toplum kuruluşlarını IPA III dönemi için önerilecek ve doğrudan sivil toplumu ilgilendiren projelerin tasarlanmasına katkı vermeye davet ediyor. Bu çalışma, Avrupa Birliği Başkanlığının, AB’nin Türkiye’de sivil toplumun desteklenmesi için tahsis ettiği fonların katılımcı bir şekilde programlanmasına yönelik çabalarının bir parçasıdır.

 

Nasıl katılabilirsiniz?

IPA III programlaması için yürütülen bu danışma sürecine dört şekilde dahil olabilirsiniz:

AB Başkanlığının 2 Temmuz saat 15.00’te düzenleyeceği çevrimiçi bilgilendirme toplantısına katılarak önümüzdeki dönemde planlanan AB destekleri hakkında bilgi alabilir ve bize sorularınızı iletebilirsiniz. Bilgilendirme toplantısına kayıt olmak için http://actioevents.com/#/pages/eventdetail/24 bağlantısından sisteme ulaşabilirsiniz.

IPA III kapsamında önerilmesi düşünülen projelerin ana hatları ile ilgili kısa bir anket tasarlanmıştır. Anket aracılığıyla, Avrupa Birliği Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, TOBB, Yunus Emre Enstitüsü, UNDP ve  STK’ların proje fikirlerine ilişkin görüşleri alınacaktır.

Bize e-posta yazarak özetleri sunulan proje fikirlerine,  genel olarak IPA III’e ve STK'ların sürece katılımına dair görüşlerinizi ve tavsiyelerinizi iletebilirsiniz. E-postalarınız için: sendekatil@siviltoplumsektoru.org

Üyesi ve/veya kolaylaştırıcısı olduğunuz ağ ve platformlarda IPA III kapsamında önerilen proje fikirlerini tartışabilir ve ortak bir görüş oluşturabilirsiniz. Bu amaçla düzenleyeceğiniz toplantıların detaylarını sendekatil@siviltoplumsektoru.org adresine yazarsanız, toplantı öncesinde ve sırasında ihtiyaç duyacağınız bilgi ve belgeleri sizinle paylaşabiliriz.

Erişilebilirlik

IPA III danışma süreci kapsamında kullanacağımız bütün araçların erişilebilir formatlarda hazırlanmasına özellikle dikkat ediyoruz. Erişilebilirlikle ilgili sorun yaşamanız veya daha fazla yardıma ihtiyaç duymanız halinde lütfen sendekatil@siviltoplumsektoru.org adresine yazın.

Öngörülen Danışma Süreci Takvimi

IPA III programlaması kapsamında yürütülecek danışma sürecinin 4 hafta sürmesi planlanmaktadır. Takvim aşağıdaki gibidir:

2 Temmuz 2020: IPA III danışma sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı

2 Temmuz 2020: IPA III danışma süreci kapsamında hazırlanan anketlerin yayımlanması

24 Temmuz 2020: Anketlerin doldurulması için son tarih

28 Temmuz 2020: Tasarlanan projelere ve genel olarak IPA III’e dair görüş ve tavsiyelerin e-posta aracılığıyla iletilmesi için son tarih

18 Ağustos 2020: Danışma sürecine katılan STK’ların verdiği katkılar hakkında bilgi veren özet raporun yayımlanması

 

Danışma Sürecinin Takibi

IPA III danışma süreci kapsamında hazırlanan anketleri doldurduğunuzda veya sürece dair görüş ve tavsiyelerinizi bize e-posta ile ilettiğinizde, danışma sürecine katkı verdiğinize dair otomatik bir mesaj alacaksınız.

AB Başkanlığı, danışma sürecine katılan STK’ların katkılarına ve bu süreçte elde edilen sonuçlara ilişkin raporunu 18 Ağustos 2020 tarihinde www.siviltoplumsektoru.org sitesinde yayımlayacaktır. Sonrasında Rapor ile ilgili görüşlerinizi sendekatil@siviltoplumsektoru.org adresine yazabilirsiniz.

Son olarak, AB Başkanlığının yürüttüğü bu danışma sürecinin geneline ilişkin görüşlerinizi herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın bize yazabilirsiniz. Görüşlerinizin, Başkanlığın ileride yürüteceği istişarelerde dikkate alınacağından emin olabilirsiniz.

GÜNDEM


Güncelleme: 02/07/2020 / Hit: 5,684