ENGLISH
  Güncelleme: 18/02/2020

Teklif Çağrıları

 

Ufuk 2020 Programı altında yayımlanmakta olan çağrılara Ufuk 2020 Ulusal İnternet Sitesi duyuru sayfasından veya Komisyon internet sayfasından ulaşılabilmektedir.  

Ufuk 2020 Programının açık çağrılarına ulaşmak için tıklayınız

sayfa başına geri dön

COSME Programı altında açılan çağrılara Komisyon Duyuru Sayfasından da ulaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra ihale çağrılarına buradan ulaşabilirsiniz.

COSME Programı Avrupa Hafif Sanayi İnovasyonu ve Teknolojisi Projesi teklif çağrısı için tıklayınız

COSME Programı kapsamındaki diğer açık çağrılara ulaşmak için tıklayınız.

sayfa başına dön

Erasmus+ Programı altındaki ülke merkezli çağrılar Ulusal Ajans tarafından yayımlanmaktadır. 

Erasmus+ Programı açık çağrılara ulaşmak için tıklayınız

Erasmus+ Programı altındaki Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından yürütülen merkezi projelerin çağrılarına Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel- işitsel ve Kültür Yürütme Ajansı'nın web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Detaylar için tıklayınız.  

sayfa başına dön

EaSI Programı altında yayımlanan çağrılara Avrupa Komisyonu internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Detaylar için lütfen tıklayınız. 

 

Bugüne kadar uygulanan proje örneklerine http://ec.europa.eu/social/main.jsp catId=738&langId=en&pubId=8074&furtherPubs=yes ve http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8047&furtherPubs=yes linklerinden erişilebilmektedir.

 

sayfa başına dön 

Avrupa Dayanışma Programı kapsamındaki açık çağrılara ulaşmak için tıklayınız. 

sayfa başına dön


Güncelleme: 18/02/2020 / Hit: 324,608