ENGLISH
  Güncelleme: 29/11/2018

Teklif Çağrıları

AB Birlik Programları altında bulunan teklif çağrılarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Ufuk 2020 Programı altında yayımlanmakta olan çağrılara Ufuk 2020 Ulusal İnternet Sitesi duyuru sayfasından ve ya Komisyon internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.  

sayfa başına geri dön

"Fikri Mülkiyet Ön Teşhis ve Yenilikçi AB KOBİ'leri için Patent Koruma Erişiminin İyileştirilmesi” Projesi Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 4 Eylül 2018. Detaylı bilgi için tıklayınız. Teklif çağrısının Türkçe özeti için tıklayınız.

Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/Yaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjinin Kullanılması Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi:19 Temmuz 2018. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 8 Mart 2018. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Merkezi Satın Alma Birimlerinin KOBİ Dostu Politikaların Oluşturulması İçin Eğitilmesi Çağrısı Detay bilgi: Katılımcı Portalı Son Başvuru tarihi: 3 Ekim 2017

Yaratıcılık Güdümlü Yenilikçilik İçin Avrupa Kuluçka Ağları (2 Çağrı) 1.Moda ve Teknoloji (Fashiontech) 2.Turizm Detay bilgi: Katılımcı Portalı Son Başvuru Tarihi: 19 Ekim 2017

COSME Programı altında açılan çağrılara Komisyon Duyuru Sayfasından da ulaşılabilmektedir. 

Bunun yanı sıra ihale çağrılarına buradan ulaşabilirsiniz.

sayfa başına dön

Erasmus+ Programı altındaki ülke merkezli çağrılar Ulusal Ajans tarafından yayımlanmaktadır. Çağrılara ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Erasmus+ Programı altındaki Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından yürütülen merkezi projelerin çağrılarına Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel- işitsel ve Kültür Yürütme Ajansı'nın web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Detaylar için tıklayınız.  

sayfa başına dön

"Sosyal İşletmelerin Finansmanı için İşlem Maliyeti Desteği" konulu Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019. Detaylı bilgi için tıklayınız. Teklif çağrısının Türkçe özeti için tıklayınız.

"AB’nin  Beceri Kazandırma Yolları politikasının uygulanmasında beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılmasına destek" konulu Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 13 Temmuz 2018 Detaylı bilgi için tıklayınız. Teklif çağrısının Türkçe özeti için tıklayınız.

Avrupa Birliği'nde İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesine ilişkin Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 6 Haziran 2018. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 Kayıtdışı İstihdama ilişkin Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 13 Haziran 2018. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 "Sosyal İnovasyon ve Ulusal Reformlar- Sosyal Korumaya Erişim ve Ulusal Reform Desteği" başlıklı Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 18 Mayıs 2018. Detaylı bilgi için tıklayınız. Teklif çağrısının Türkçe özeti için tıklayınız.

"İş ve bakım yükümlülüklerinin dengesinin sağlanmasına yönelik olarak yaratıcı iş-özel yaşam dengesi stratejilerinin geliştirilmesi" başlıklı Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 18 Nisan 2018. Detaylu bilgi için tıklayınız. Türkçe Özeti Image result for pdf icon free

"Sosyal içerme ve yoksulluğun azaltılması veya mikrofinans ve sosyal işletmelerin finansmanı alanlarında AB düzeyinde aktif STK ağlarının desteklenmesi için 4 yıllık çerçeve ortaklık anlaşmaları" başlıklı Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 29 Eylül 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

"Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği" başlıklı Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2017/1 Aralık 2018/15 Nisan 2018. Detaylı bilgi için tıklayınız.

"Beceri Kazandırma Yolları: Yetişkinler için Yeni Fırsatlar" konulu Farkındalık Artırma Faaliyetleri Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sosyal Diyaloğa Destek Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Emekli Aylıkları için Avrupa İzleme Servisi Pilot Aşamasının Uygulanması Teklif Çağrısı. Son başvuru tairihi: 31 Mayıs 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kayıtdışı İstihdama ilişkin Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 12 Haziran 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Birliği'nde İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesine ilişkin Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 9 Haziran 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Mülteciler ve sığınma isteyen kişiler ile bunların aile fertlerinin istihdam piyasasına entegrasyonu ilişkin Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 30 Mart 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

EaSI Programı altında yayımlanan çağrılara Avrupa Komisyonu internet sayfasından da ulaşılabilmektedir. Detaylar için lütfen tıklayınız. 

Bugüne kadar uygulanan proje örneklerine http://ec.europa.eu/social/main.jsp catId=738&langId=en&pubId=8074&furtherPubs=yes ve http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8047&furtherPubs=yes linklerinden erişilebilmektedir.

 

sayfa başına dön 

 

sayfa başına dön


Güncelleme: 29/11/2018 / Hit: 296,639