ENGLISH
  Güncelleme: 27/10/2022

Sınır Ötesi İşbirliği ve Sosyal Haklar/ Tematik Etkinlik

                            

Daha önce Avrupa Komşuluk Politikası Aracı (ENI) altında uygulanan ve 2021-2027 döneminde Interreg NEXT adıyla uygulanacak olacak Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına yönelik olarak TESIM tarafından bir etkinlik düzenlenecektir. Söz konusu etkinlik 2021-2027 dönemi sınır ötesi işbirliği politika hedeflerinden birisi olan “Avrupa Sosyal Haklar Sütununu Uygulayan Daha Sosyal ve Kapsayıcı bir Avrupa” önceliğine odaklanacaktır. Etkinliğin amacı ENI Programlarıyla edinilen tecrübeleri paylaşmak, Interreg NEXT programları tarafından önümüzdeki dönemde uygulanacak olan sosyal içerme, istihdam, mesleki eğitim, sağlık ve kültür stratejilerini ele almaktır.

Ülkemizin 2007 yılından beri katılım sağladığı ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı yararlanıcılarının tecrübelerini paylaşmak adına etkinliğe katılım sağlamalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu dönem ilk kez katılım sağlayacağımız Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının önceliklerinden birisinin “PO4-Avrupa Sosyal Haklar Sütununu Uygulayan Daha Sosyal ve Kapsayıcı bir Avrupa” olmasından ötürü programın potansiyel faydalanıcılarının söz konusu etkinliği takip etmesi tavsiye edilmektedir.

10 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek etkinliğe kaydolmak ve gündeme ulaşmak için tıklayınız.Güncelleme: 27/10/2022 / Hit: 4,029

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı