ENGLISH
  Güncelleme: 28/12/2017

Sınır Ötesi İşbirliği Programları Kapsamında Görevlendirilecek “Kontrolörler” Alınacaktır

Giriş ve Arka Plan:

Türkiye “ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı” ile “Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı” olmak üzere iki ayrı sınır ötesi işbirliği programına iştirak etmekte ve bu programları Avrupa Birliği Bakanlığı ülkemiz adına Ulusal Otorite sıfatıyla yürütmektedir.

Program Yönetimi ve Harcama Kontrolü:

“ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı”na Türkiye ile beraber toplam 8 ülke iştirak etmektedir. Programın Yönetim Makamı (MA) “Romanya Bölgesel Kalkınma, Kamu Yönetimi ve Avrupa Fonları Bakanlığı”dır. Programı, ülkemiz adına “Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı” Ulusal Otorite (NA) sıfatıyla yürütmektedir.

“Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı” Türkiye ile Bulgaristan arasında yürütülen iki taraflı bir programdır. Programın Yönetim Makamı (MA) “Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı”dır. Programı, ülkemiz adına “Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı” Ulusal Otorite (NA) sıfatıyla yürütmektedir.

Programlar altında AB mali katkısı ve ulusal katkılar ile Program önceliklerine göre projeler gerçekleştirilmektedir. Çok uluslu ve çok ortaklı yapıyı haiz bu projelerde faydalanıcılar proje kapsamında faaliyetleri sonucunda çeşitli giderler beyan etmektedirler. Programlar kapsamında bütün ülkeler, projede yer alan bütün faydalanıcıların beyan ettiği harcamaların yasallık ve sisteme uygunluk denetimini gerçekleştirmek için “kontrolörler” atamaktadır.

ENI Karadeniz Havzası Programında, Yönetim Makamına program kapsamındaki kontrol faaliyetlerinde destek olmak üzere her ülke tarafından Kontrol İrtibat Noktası (CCP) atanmaktadır. Türkiye’de “Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığının İzleme ve Değerlendirme Birimi” harcama doğrulama işlemlerini bağımsız “kontrolörler” aracılığı ile yürütecektir.

“Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı”nda ise “Avrupa Birliği Bakanlığı” İlk Düzey Kontrol sistemini kurar, kontrolörler ile anlaşma imzalar, kontrolörleri atar ve İlk Düzey Kontrol (FLC) sisteminin kalitesinin sağlanmasından sorumludur.

Programlar kapsamında kontrolörler proje harcamalarının kontrolünden sorumludur. Bu kapsamda “kontrol” tanımı, kontrolörlerin harcamaların uygunluğunu, mal ve hizmetlerin gerçekten sağlandığını ve ulusal ve AB kurallarına uyulduğunu doğrulamak için yaptığı kontrolleri ifade etmektedir. Kontrollerin sonucunda proje ortakları için harcama doğrulama işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.

İş Tanımı:

İlgili Programlar kapsamında “Kontrolör” seçimi yapılması öngörülmektedir. “Kontrolör” olarak seçilen kişilerin, bahse konu Programlar altında gerçekleştirilen projelerin harcamalarını yasallık ve sisteme uygunluk anlamlarında denetlemesi beklenmektedir. Görevlendirilecek kontrolörlerin proje faaliyet ve mali yönetiminden bağımsız olması gerekmektedir.

Ayrıntılı görev tanımı için tıklayınız.

Başvuru şekli:

Başvurular, aşağıda belirtilen belgelerin 19 Ocak 2018 tarihine kadar, başvurulan pozisyonun konu satırında ve e-posta metninde belirtilmesi suretiyle, ccp@ab.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi ile gerçekleştirilecektir. Başvuruların başarıyla alınmasının ardından adaylara bilgilendirme mesajı gönderilecektir. 

Başvuru e-postanızın tarafımıza ulaştığına ve başvurunuzun kayda alındığına dair bir teyit mesajı gelmemesi durumunda iozgur@ab.gov.tr e-posta adresine yeni bir bildirimde bulunmanızı tavsiye ederiz.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Ekli formata göre doldurulmuş özgeçmiş,
  • Diploma fotokopisi,
  • Yabancı dil bilgisine dair belge,
  • İlgili mesleki iş tecrübesine dair bilgi sağlayacak belge/belgeler (hizmet kaydı veya referanslar).

Gerekli tüm belgeleri sunarak başvuruda bulunan adayların özgeçmişleri üzerinden yapılacak değerlendirmenin ardından, görev tanımında belirtilen gerekli şartları taşıdığı belirlenen adaylar Avrupa Birliği Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek mülakata davet edilebilecektir.

Görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Örnek özgeçmiş formatına ulaşmak için tıklayınız.


Güncelleme: 28/12/2017 / Hit: 10,265