ENGLISH
  Güncelleme: 14/06/2021

Jean Monnet Bursiyerleri Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Törenle Sertifikalarını Alıyor!

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından uygulanan Jean Monnet Burs Programının 2018-2019 ve 2019-2020 akademik yılı bursiyerleri, 15 Haziran 2021 tarihinde 16.00’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde düzenlenecek sertifika töreninde bir araya geliyor.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında Avrupa’nın saygın eğitim kurumlarında yüksek lisans ve araştırma çalışmalarını başarıyla tamamlayan bursiyerler için düzenlenecek törene Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Dr. Hakan Ertürk katılım sağlayacak. Törende ayrıca, AB üye ülkelerinin büyükelçileri de yer alacak. Sertifika töreni, protokol konuşmalarının ardından bursiyerlerin konuşmaları ve sertifikaların takdimi ile devam edecek.

Son İki Yılda 359 Bursiyere AB Üyesi Ülkelerde Öğrenim Görme Fırsatı

Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2018-2019 akademik yılında 179 bursiyer ve 2019-2020 akademik yılında ise 180 bursiyer öğrenim görerek, eğitimleri sırasında ülkemizin pek çok farklı kamu kurumunu, üniversitesini, özel sektör ve sivil toplum kuruluşunu diğer Avrupa ülkelerinde temsil etti. Bursiyerler aralarında Almanya, İspanya, Fransa, Danimarka ve Belçika’nın da bulunduğu pek çok AB ülkesinde ve İngiltere’de AB müktesebatı başlıklarında akademik çalışmalar yaptı.

Jean Monnet Burs Programı

Türkiye ile AB arasında yapılan bir anlaşma ile 1989’da hayata geçirilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en köklü projelerinden biri olarak Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde yürütülmektedir. 

Avrupa Birliği üye ülkelerinde eğitim imkânı sunan Jean Monnet Burs Programı ile Türkiye’nin AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi insan kaynağı güçlendirilmekte, böylece müktesebatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlanmaktadır. Gerek kamu ve özel sektörde gerekse akademik camiada, özellikle AB uyum sürecini destekleyecek nitelikli iş gücünün artırılması ve böylelikle sürecin hızlandırılması amaçlanmakta; bursiyerlerin eğitim aldıkları alanda yetkinlikleri artmakta, AB'nin işleyişi ile ilgili bakış açıları genişlemektedir. Aynı zamanda, AB üyesi ülkelerde kalınan süre zarfında tesis edilen bireysel ilişkiler üzerinden karşılıklı önyargıların aşılmasına da katkıda bulunulmaktadır. Jean Monnet Burs Programı kapsamında bursiyerler vasıtasıyla Türkiye ile AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesine de uzun zamandır önemli bir destek sağlanmakta, ülkelerarası akademik ilişkiler geliştirilmekte, bursiyerlerimizin diğer Avrupa ülkelerindeki meslektaşları ile aralarında kalıcı köprüler kurulmaktadır.

Program’dan yararlanmaya hak kazanan bursiyerlere, en az 3 en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerde yerleşik bir üniversite veya eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma imkânı tanınmaktadır. Burslar, ülkemizin AB’ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Türkiye’nin AB'ye katılım müzakerelerindeki önceliklere bağlı olarak çalışma alanları belirli dönemlerde güncellenmektedir. Her akademik yılda, bursların %50’si kamu sektörü çalışanlarına, %30’u üniversite öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeline, %20’si ise özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarına tahsis edilmektedir.

Başlangıcından Bugüne 2 Binin Üzerinde Kişi Burs Olanağından Yararlandı

Türkiye’nin, uygulama süreci en uzun soluklu projeleri arasında yer alan, özel olarak ülkemize yönelik bir imkân sunan Program’dan, bugüne kadar iki binin üzerinde kişi faydalanarak AB ile ilgili konularda akademik çalışmalar yapmıştır. Program’dan kamu sektöründe ya da özel sektör kuruluşlarında çalışanlar; üniversitelerimizde akademik ya da idari personel olarak görev yapanlar ile lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olarak öğrenim görenler faydalanabilmektedir. Burs kapsamında bursiyerlerin okul ücreti, aylık yaşam giderleri karşılanmakta ve bir defaya mahsus vize ve sağlık sigortası gibi masraflar için sabit ödenek sağlanmaktadır. Güncelleme: 14/06/2021 / Hit: 7,230

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı