ENGLISH
  Güncelleme: 01/12/2023

“EFSD+ için Proje Havuzu Oluşturma ve Teknik Kapasite Gelişimi” Projesinin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Ulusal Koordinatörü (NIPAC) Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ın katılımıyla “EFSD+ için Proje Havuzu Oluşturma ve Teknik Kapasite Gelişimi” Projesinin kapanış toplantısı 30 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Bozay, Türkiye Yatırım Platformu mekanizması kapsamında kamu ve özel sektörün, sürdürülebilir ve yenilikçi yatırım alanlarında, uluslararası finans kuruluşlarıyla yürütecekleri yatırım projelerinin, ülkemizin AB üyelik sürecindeki hedeflere ulaşmasını sağlayacağını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize önemli katkılar sunacağını ifade etti.

AB Türkiye Delegasyonu’nun faydalanıcısı olduğu ve AB Başkanlığı’nın yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Türkiye Yatırım Platformu mekanizmasında yer almak üzere, ülkemizin AB politika öncelikleriyle uyumlu yatırım öncelikleri çerçevesinde etkin proje portföyleri hazırlanması amaçlanmaktadır.


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 01/12/2023 / Hit: 1,537

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı