ENGLISH
  Güncelleme: 14/07/2023

“Denetim Otoritesinin Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesi Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında “Denetim Otoritesinin Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesi açılış töreni 14 Temmuz 2023 tarihinde Proje Faydalanıcısı Denetim Otoritesi görevini yürüten Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlendi. AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü tarafından açılış konuşması gerçekleştirilen Tören proje tanıtım sunumu ile tamamlandı.

IPA 2020 yılı programlaması kapsamında yer alan Proje eşleştirme uygulama modeli ile Hırvatistan Avrupa Birliği Programları Uygulama Sistemi Denetim Ajansı (Agency for Audit of European Union Programmes Implementation System -ARPA) ile ortaklaşa yürütülecektir. Konu projenin eşleştirme fişi hazırlık, fişin AB üye devletleri nezdinde dolaşımı ve proje ortağı seçim süreçleri 2022 yılında tamamlanmış, 2023 yılı ilk çeyreğinde sözleşme sürecini takiben, proje faaliyetleri 3 Nisan’da başlamıştır. Projenin uygulama süresi 8 aydır.

Proje ile Türkiye'de doğrudan olmayan yöntemle yönetilen IPA fonlarının doğru ve etkin kullanımına ilişkin güvence sağlamak ve bütçe uygulama görevleri tevdi edilen IPA yapıların yönetim ve kontrol sistemlerinin hesap verebilirliğine ve etkin işleyişine katkıda bulunmak üzere Denetim Otoritesi'nin kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Amaç aynı zamanda Denetim Otoritesinin denetim faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmayı da kapsamaktadır.


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 14/07/2023 / Hit: 2,345

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı