ENGLISH
  Güncelleme: 22/01/2018

COSME Programı Teklif Çağrısı: Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları

İşletmlerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Programı Yeni Teklif Çağrısı

COSME Programı kapsamında "Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları" başlıklı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, sanayinin rekabetçiliğini ve AB’deki yatırımı bölgelerarası işbirliğini ve ağ oluşturulmasını Avrupa stratejik küme ortaklıklarını destekleyerek artırmaktır. Bu ortaklıkların, bölgesel akıllı ihtisaslaşma stratejileri ilgili tematik alanlarda kümelerin işbirliğini geliştirmesi beklenmektedir.

Teklif çağrısı;işletmelerin, özellikle KOBİ’lerin ortak çalışmalarını ve kümelerdeki teknoloji merkezleri ile etkileşimlerini kuvvetlendirerek akıllı ihtisaslaşmanın öncelikli alanlarında ortak faaliyetleri ve yatırımı teşvik etmeği amaçlamaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilecek faaliyet ve yatırımların Ar-Ge ve inovasyon çözümleri ile bölgelerarası inovasyon faaliyetlerini bir araya getirerek verimlilik artışı ve inovasyon temelli gelişme sağlaması beklenmektedir. Belirli sanayi alanlarında az ve çok gelişmiş bölgelerdeki KOBİ’leri bir araya getirerek ortak yatırımlar yapmaları, işbirliği projeleri yürütmeleri ve değer zincirinde bağlantılar oluşturmaları hedeflenmektedir. Çağrı kapsamında KOBİ’lerin akıllı ihtisaslaşma faaliyetleri ve yatırımlarından özellikle “Etkinleştirici Anahtar Teknolojiler” alanlarında yararlanması hedeflenmekledir.

 

Çağrının toplam bütçesi 2,8 milyon Avro olup, proje başına azami hibe tutarının 350 bin Avro olarak belirlenmiştir. Hibe oranı geçerli maliyetlerin en fazla %75’idir.

Proje başvurularının 8 Mart 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. Ülkemizden, yenilikçi faaliyetleri teşvik eden; işbirliğini ve ortak çalışmaları destekleyen kümelenme kuruluşları, iş ağı kuruluşları, teknoloji merkezi ya da bilim parkını temsil eden tüzel kişikler başvuru yapabilecektir. Başvuru yapacak kümelenme kuruluşları ve iş ağı kuruluşlarının Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformuna (European Cluster Collaboration Platform) kayıt yaptırmış ya da kaydolmayı talep etmiş olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız.

COSME Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Güncelleme: 22/01/2018 / Hit: 8,096