ENGLISH
  Güncelleme: 30/05/2023

Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bölgesel Stratejisi Kapsamında Birinci Proje Ön Teklif Çağrısı Bilgilendirme Günü ve Ortaklık Forumu 7-8 Haziran 2023 tarihlerinde Kırklareli’nde düzenlenecek

7-8 Haziran 2023 tarihlerinde Kırklareli’nde, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezinde INTERREG Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi “Bilgilendirme Günü ve Ortaklık Forumu” düzenlenecektir.

7 Haziran 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek Bilgilendirme Gününde Avrupa Birliği Başkanlığı ve Ortak Teknik Sekretarya Edirne Destek Ofisi temsilcileri söz konusu programın 2021-2027 hedefleri ve öncelikleri ile Bölgesel Strateji kapsamında duyurulan ilk ön teklif çağrısını tanıtacaklardır. Bu kapsamda, “Yerel ekonominin rekabet gücünün arttırılması, dijital ve yeşil dönüşüm temelinde sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınma sağlanması” Stratejik Önceliği kapsamında açılan ön teklif çağrısı hakkında potansiyel proje yararlanıcıları aydınlatılacaktır. Etkinlikte, ön teklif çağrısına başvuru mekanizması, potansiyel yararlanıcıların yasal statüsü ve başvuru için uygun kuruluşlar, uygun faaliyet ve harcamalar, sınırın her iki tarafından kuruluşların oluşturabilecekleri ortaklıklar,  projelerin sınır ötesi etkileri ve proje tekliflerinin değerlendirilmesi ile ilgili gereklilikler konularında sunumlar yapılacaktır.

8 Haziran 2023 Perşembe Günü gerçekleştirilecek Ortaklık Forumunda ise, Bulgaristan ve Türkiye’den proje başvurusunda bulunmak isteyen kurum ve kuruluşlar bir araya gelerek proje başvuruları için gerekli ortaklık bağlantıları kurabileceklerdir.

Etkinliklere her kuruluştan en fazla iki katılımcı kayıt olabilecektir.

Potansiyel yararlanıcılar, aşağıdaki bağlantılardan katılım için başvuru yapabilirler.

Etkinliğe başvuru için son tarih: 5 Haziran 2023 Cuma

7 Haziran 2023 Bilgilendirme Günü Gündemi

7 Haziran 2023 Bilgilendirme Günü Başvuru Formu

8 Haziran 2023 Ortaklık Forumu Gündemi

8 Haziran 2023 Ortaklık Forumu Başvuru FormuGüncelleme: 30/05/2023 / Hit: 4,932

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı