ENGLISH
  Güncelleme: 30/09/2021

BeInclusive - İlham Veren Değişimler Spor Ödülleri Çağrısı Açıldı

https://sport.ec.europa.eu/news/beinclusive-sport-awards-2021-now-open-for-nominations

#BeInclusive Spor Ödülleri 2017'den bu yana spor yoluyla sosyal içermeyi başarıyla destekleyen, mülteciler, göçmenler, engelliler, azınlıklar, imkanları kısıtlı gençler ve diğer gruplarla çalışan spor organizasyonlarının başarılarını takdir etmekte ve iyi projeleri ödüllendirmektedir.  

Her kategoride kazanan ve finalistler, Avrupa'daki diğer kuruluşlara ve bireylere ilham vermek için seçilmekte ve birinci, ikinci ve üçüncü olan kazananlar için toplam 15.000 avroluk ödül dağıtılmaktadır.

 Üç ödül kategorisi:

  • Engelleri Aşmak
  • Çeşitliliği kutlamak
  • İlham veren değişimler

AB üye devletlerinde veya program ülkelerinde sosyal kapsayıcılığı amaçlayan bir spor projesini başarıyla geliştiren ve yürüten herhangi bir kurum/kuruluş veya kamu otoritesi bu yarışmaya katılabilmektedir. Projelerin mutlaka ulus ötesi ve/veya AB destekli projeler olması gerekmemektedir.

Ödül Hakkında Bilgi ve Ayrıntılar

Ödül Çağrısı ve Yarışma Kuralları

 

Son başvuru tarihi: 21 Ekim 2021 17:00 (CET)

 

#BeInclusive Spor Ödülleri, yeni Erasmus+ döneminde kapsayıcılık önlemlerinin uygulanmasının bir parçası olarak spor alanındaki örnek girişimleri vurgulamayı ve spor ile diğer sektörler arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi hedeflemektedir.  Ödüller, belirli kuruluşları ödüllendirmenin yanı sıra görünürlük ve Avrupa çapında yenilikçi fikirlerin, girişimlerin ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemektedir.Güncelleme: 30/09/2021 / Hit: 8,029