ENGLISH
  Güncelleme: 26/10/2023

Avrupa Komisyonu Enerji Birliği 2023 Durum Raporunu Yayımladı!

Enerji Birliği 2023 Durum Raporu yayımlandı. 3 ana bölümden oluşan raporun birinci bölümünde, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 2022 yılında iklim krizi ile mücadele noktasındaki stratejilerinden bahsedilmekte, ikinci bölümünde, Komisyon'un AB ülkelerinin ulusal enerji ve iklim planlarına (NECP'ler) ilişkin ilerleme raporlarının değerlendirilerek Enerji Birliğinin bu anlamdaki uygulamalarına değinilmekte ve son bölümde ise AB enerji sistemi ve enerji politikası açısından gelecekteki zorluklar ele alınmaktadır.

Raporda, AB’nin ortaya koyduğu enerji tasarrufu, enerji arzı seçeneklerinin çeşitlendirilmesi ve temiz enerjiye geçişin hızlandırılması gibi stratejiler ele alınmış ve bu kapsamda, gaz talebinin önceki 5 yıla kıyasla %18'den fazla azaltılarak, yaklaşık 53 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlandığı belirtilmiştir. REPowerEU Planı ve bir dizi acil yasal önlem ile Avrupa'nın enerji tedarikindeki kesintilerden kaçınması, enerji piyasaları ve fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletmesi ve AB Yeşil Mutabakatı mevzuatı ve yenilenebilir enerjinin daha fazla yaygınlaştırılması yoluyla enerji sistemindeki yapısal reformu sürdürdüğü ifade edilmiştir. Yine, 2022 yılında elektriğin %39'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiği ve Mayıs ayında AB elektrik üretiminde ilk kez rüzgar ve güneş enerjisinin fosil yakıtları geride bıraktığı vurgulanmıştır.  2023-2024 kışı öncesinde ise AB’nin %98'i dolu gaz depolama tesisleri, çeşitlendirilmiş enerji ithalat rotaları ve altyapısı, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar ve enerji talebini azaltmaya yönelik ortak çabalar sayesinde enerji güvenliğine yönelik yeni önlemler aldığının altı çizilmiştir.

Ufuk Avrupa Programı Küme 5 Enerji alanı başvurularında önem arz eden rapor ve ekleri için https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A650%3AFIN&qid=1698237100377 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 26/10/2023 / Hit: 2,904

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı