ENGLISH
  Güncelleme: 06/04/2023

Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, AB yenilenebilir enerji direktifinin güncellenmesi çalışmalarında geçici uzlaşıya vardı

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu AB Yenilenebilir Enerji Direktifinin (RED II) güncellenmesine ilişkin çalışmalarda geçici siyasi uzlaşıya vardı.  Düzenleme, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Avrupa Komisyonu ve AB Konseyinin 30 Mart 2023 tarihli basın açıklamalarına göre:

AB'nin 2030 için bağlayıcı yenilenebilir enerji hedefi %42,5'e yükseltilmekte olup, ayrıca bu oranı %45'e ulaştırmaya olanak sağlayacak ilave %2.5’luk bir indikatif hedef belirlenmektedir. 

Bu kapsamda, ulaştırma, sanayi, binalar, bölgesel ısıtma ve soğutma sektörlerine özgü daha iddialı yenilenebilir enerji hedefleri belirlenmektedir.

Ayrıca, enerji amaçlı biyokütle kullanımına yönelik sürdürülebilirlik kriterleri güçlendirilmektedir.

Geçici uzlaşı, yenilenebilir enerji projeleri için hızlandırılmış izin prosedürleri içermektedir.

Üye ülkeler, yenilenebilir enerji projelerinin basitleştirilmiş ve daha hızlı izin süreçlerine tabi olacağı “yenilenebilir enerji hızlandırma alanları” belirleyeceklerdir.

 

Arka plan

Aralık 2018'den beri yürürlükte olan mevcut yenilenebilir enerji direktifinde, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin toplam AB enerji tüketimindeki payının %32 olması hedeflenmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında, Birliğin 2050'de iklim açısından nötr hale gelmesi ve bu amaçla 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında %55 azaltım yapılması öngörülmektedir. Komisyon tarafından Temmuz 2021'de sunulan '55’e Uyum’ mevzuat önerileri paketi, AB'nin iklim ve enerji mevzuat çerçevesini söz konusu emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji direktifinin güncellenmesi ve hedefin %40’a artırılması önerilmiştir. AB'nin Rus fosil yakıtlarına bağımlılığını sona erdirmeye yönelik Mayıs 2022 tarihli REPowerEU planı kapsamında ise ilgili hedefin daha da artırılarak %45'e çıkarılması teklif edilmiştir.

 

Detaylı Bilgi için:

Avrupa Komisyonu basın açıklaması: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_2061

AB Konseyi basın açıklaması: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/30/council-and-parliament-reach-deal-on-renewable-energy-directive/


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 06/04/2023 / Hit: 4,511

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı