ENGLISH
  Güncelleme: 05/05/2022

Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Program Belgesi İçin Kamuoyu İstişaresi

Interreg 'NEXT MED' Akdeniz Havzasında sınır ötesi işbirliği programının 2021-2027 dönemi çalışmaları kapsamında, Program belgesinin son hali için kamuoyu istişaresi başlatılmıştır. Bu istişare, AB’nin ilgili yasal mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İlgili mevzuat,  AB 2021/1060 ve 240/2014 sayılı Tüzüklere dayanmaktadır..

 

İstişare çerçevesinde alınacak cevaplar ve yorumlar, Interreg NEXT MED program belgesinin Avrupa Komisyonu'na onay için sunulmadan önce nihai halini almasına yardımcı olacaktır. Son iki yılda geliştirilen programın metni, yakın zamanda 15 katılımcı ülkenin, yani Cezayir, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Lübnan, Ürdün, Malta, Portekiz, İspanya, Tunus, Türkiye ve Filistin’in ulusal temsilcileri tarafından kabul edilmiştir.

 

Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, 2007-2013 ve 2014-2020 sınır ötesi işbirliği programlarının deneyim ve sonuçlarından faydalanarak 2021-2027 dönemi için Avrupa-Akdeniz işbirliğini desteklemeye devam edecektir. Önceki iki programlama dönemiyle karşılaştırıldığında, Interreg NEXT MED, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Aracı (NDICI) ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından (IPA) oluşan ve 244 milyon avroluk bütçeyle 15 ülkeyi kapsayacaktır.

 

Interreg NEXT MED, dengeli, uzun süreli, geniş kapsamlı işbirliğini ve çok düzeyli yönetimi destekleyerek tüm Akdeniz havzası için akıllı, sürdürülebilir, adil kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Programın ana hedefleri ileri teknolojilerin benimsenmesi, KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması ve iş alanları açılması, enerji verimliliğinin temini, sürdürülebilir su yönetimi, iklim değişikliğine uyum, gibi ortak sosyo-ekonomik, çevresel ve yönetişim zorluklarını Akdeniz düzeyinde ele alan işbirliği projelerini finanse etmeyi öngörmektedir.

 

İstişareye katılmadan önce, Interreg NEXT MED program belgesine (İngilizce olarak mevcuttur) ve ayrıca istenirse Arapça ve Fransızca olarak da sunulan özete başvurabilirsiniz.

 

Interreg NEXT MED program belgesi (yalnızca İngilizce olarak mevcuttur)

Program belgesinin özeti Arapça - İngilizce - Fransızca

Kamuoyu istişaresinin son tarihi ise 31 Mayıs 2022'dir.

 

Kısa bir anket yoluyla istişareye katılmak için lütfen bu bağlantıyı tıklayınız. Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.Güncelleme: 05/05/2022 / Hit: 9,084

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı