ENGLISH
  Güncelleme: 10/05/2023

AB Komisyonu Tarafından İlaç Mevzuatına İlişkin Bir Reform Paketi Teklifi Sunuldu

AB Komisyonu 26 Nisan 2023 tarihinde AB ilaç mevzuatında son 20 yılın en büyük reform paketini içeren bir Düzenleme Teklifi sunmuştur. Sözkonusu Teklif ile AB ilaç sektörünün rekabet edebilirlik ve yenilikçilik yönünün artırılarak ilaçların daha erişilebilir olması hedeflenmektedir.

Ayrıca, AB’de ruhsatlandırılan ilaçların hastalara hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılabilmesi, ilaçların her bir Üye Devlette eşit düzeyde erişilebilir olması, yenilikçi tedavi yöntemlerinin maliyetinin düşürülmesi, karşılanamayan tıbbi ihtiyaçların giderilmesi ve nadir hastalıklar ile mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.

Yeni Teklif ile;

  • Tüm AB vatandaşlarının ilaç temininin hızlı, güvenli ve karşılanabilir bir şekilde yapılmasını sağlayacak İlaç Tek Pazarı (Single Market for Medicines) oluşturulması,
  • İlaç sektöründe Ar-Ge ve üretim faaliyetleri için daha yenilikçi modeller getirecek bir çerçeve oluşturulması, 
  • Ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılması,
  • İlaçların ulaşılabilirliğinin ve sürekli tedarikinin sağlanması,
  • AB’nin sağlığa dair en önemli sorunlarından biri olan antimikrobiyal direnç (MRA) ile mücadele edilmesi,
  • İlaçların çevre üzerindeki etkisinin azaltılması hedeflenmektedir.

Söz konusu Teklif’e ilişkin detaylı bilgiye AB Komisyonu’nun internet sitesinden ulaşmak mümkündür:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_1843


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 10/05/2023 / Hit: 2,752

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı